Aktualności

Archiwum aktualności

 Ustawienia 

Kategoria: Wszystkie
Aktualności: ostatnie 10

Zaproszenie na XLIX Sesję Rady Powiatu w Wyszkowie

W dniu 28 lutego 2018 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Al. Róż 2 odbędzie się XLIX Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie.

Nagrodzono za szczególne dokonania w roku 2017. Nagrody "Za Czyn" zostały wręczone

Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego „Za Czyn”, które są uhonorowaniem najlepszego spośród najlepszych zostały wręczone w tym roku po raz jedenasty. Nagroda ta przyznawana jest corocznie wyróżniającym się osobom, organizacjom za szczególne dokonania. Nagrodę za swą działalność można otrzymać tylko raz, a stanowi ona równowartość 1000 euro.

UWAGA! Stowarzyszenia zwykłe nieposiadające osobowości prawnej

Od 20 maja 2016 r. obowiązują zmienione zasady przy rejestracji stowarzyszeń zwykłych wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923). Od tej daty, funkcjonuje nowa ewidencja stowarzyszeń zwykłych, do której działające na podstawie przepisów dotychczasowych stowarzyszenia zwykłe obowiązane są dokonać wpisu w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. do 20 maja 2018 r. Po tej dacie stowarzyszenia zwykłe, które nie dopełniły tego obowiązku, z mocy prawa zostają rozwiązane.

Terminale płatnicze w Wydziale Komunikacji

Uprzejmie informujemy, że Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie został wyposażony w terminale płatnicze, za pomocą których można dokonać opłat z tytułu: rejestracji pojazdów, wydania prawa jazdy, zezwolenia na pojazd uprzywilejowany i innych dokumentów komunikacyjnych bezpośrednio w wydziale przy pomocy kart płatniczych. Dodatkowo można korzystać również z innego sposobu płatności np. online za pośrednictwem strony www.info-car.pl - wówczas przy okienku opłatę można wykazać wydrukowanym z tej strony kodem.

III ETAP „Budowy drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków Rybno-Kręgi-Somianka” przed nami

W dniu 7 lutego 2018 r. przedstawiciele Zarządu Powiatu Wyszkowskiego - Starosta Powiatu Bogdan Pągowski i Wicestarosta Powiatu Adam Mróz, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Anuszewskiej podpisali umowę z przedstawicielami województwa mazowieckiego – wicemarszałek Janiną Ewą Orzełowską i członkiem zarządu Elżbietą Lanc, na dofinansowanie budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków-Rybno-Kręgi Somianka – etap III w kwocie ponad 3,9 mln w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno- gospodarczego regionu”.

Zawiadomienie

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr 20, 148, 322, 323, 395 o łącznej powierzchni 4,36 ha położone w obrębie Wólka Lubielska gm. Rząśnik

OGŁOSZENIE O TWORZENIU LISTY

Starosta Powiatu Wyszkowskiego ogłasza tworzenie listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych Powiatu Wyszkowskiego w 2018 r.

Wyrosłem z tej ziemi, z modlitw, z pamięci...

We wtorek 30 styczna br. na uroczysku leśnym Bykowce odbyły się uroczystości patriotyczne podczas których odsłonięto i poświęcono krzyż, upamiętniając tym samym wydarzenia z okresu powstania styczniowego.

Uczniowie i nauczyciele Skłodowskiej podsumowali kolejny projekt mobilności zagranicznej

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia społeczność szkolna Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Wyszkowie uczestniczyła w podsumowaniu kolejnego projektu mobilności „Skłodowska w Wyszkowie liderem europejskiej mobilności uczniów i nauczycieli”.

Informacja

Zarządzeniem Nr 13/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. Starosta Powiatu Wyszkowskiego odwołał alarm i pogotowie przeciwpowodziowe dla gmin: Brańszczyk, Wyszków, Somianka i Zabrodzie.


Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

  • Foto 1
  • Foto 2
STAROSTWO POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00
wszystkie wydziały czynne są w godz. 8.00-16.00
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (czynny 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 11990 razy.

Copyright

© 2012 - 2014 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii
(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)