Aktualności

Archiwum aktualności

 Ustawienia 

Kategoria: Wszystkie
Aktualności: ostatnie 10

Ostrzeżenie

W związku z przekroczeniem w 2017 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.

Debata oksfordzka "Wyszków jako miejsce z perspektywami zawodowymi dla ludzi młodych"

Pierwsza międzyszkolna debata oksfordzka, nad tezą „Wyszków jako miejsce z perspektywami zawodowymi dla ludzi młodych” odbyła się 17 listopada br. Pomysłodawcą i głównym organizatorem wydarzenia było Wyszkowskiej Centrum Rozwoju Biznesu i jego liderka Ewa Trzcińska. W organizację włączyli się również Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie, Gmina Wyszków oraz Starostwo Powiatowe w Wyszkowie.

Kolejne staże zagraniczne

W dniach od 06 do 10 listopada 2017r. grupa dwunastu nauczycieli przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie uczestniczyła w wyjeździe szkoleniowym do Barcelony, który zorganizowany został w ramach projektu „Skłodowska w Wyszkowie liderem europejskiej mobilności uczniów i nauczycieli”. Organizacją partnerską zagranicznego doskonalenia była firma „Espamob”.

Ostrzeżenie

W związku z przekroczeniem w 2017 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.

Zaproszenie

W dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Al. Róż 2 odbędzie się XLVI Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku art. z art. 9 ust 2 i ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz. U. 2017r. poz. 700) Starosta Powiatu Wyszkowskiego wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie przejęcia na Skarb Państwa zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr działki 3730 o pow. 0,0307 ha. położonej w obrębie Wyszków, gmina Wyszków.

Informacja

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016, poz. 2147 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie przy ul. Aleja Róż 2 oraz Urzędu Gminy w Zabrodziu został wywieszony wykazu nieruchomości Powiatu Wyszkowskiego, części działki nr 833/1 położonej w Dębinkach, gm. Zabrodzie przeznaczonej do dzierżawy.

Problemy z systemem CEPiK 2.0

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym, z dniem 13 listopada 2017 r. uruchomiony został system CEPiK 2.0 – w odniesieniu do Centralnej Ewidencji Pojazdów. W związku ze zmianą systemu wystąpiły czasowe utrudnienia dla klientów rejestrujących pojazdy. W niektórych przypadkach wprowadzenie systemu może uniemożliwić zarejestrowanie pojazdu lub wykonanie innych czynności związanych z rejestracją.

Udział Powiatu Wyszkowskiego w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Mazowiecki pismem z dnia 17 października 2017 r. skierował do Powiatu Wyszkowskiego zaproszenie do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego w 2018 r.

Konkurs na nabór wniosków w LGDZZ

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński informuje, że od 30 października do 20 listopada 2017 r. do godziny 14.00 będzie prowadzony nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 oraz w ramach Priorytetu 4 PO "Rybactwo i Morze".


Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

  • Foto 1
  • Foto 2
STAROSTWO POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00
wszystkie wydziały czynne są w godz. 8.00-16.00
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (czynny 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 11106 razy.

Copyright

© 2012 - 2014 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii
(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)