Aktualności

Archiwum aktualności

 Ustawienia 

Kategoria: Wszystkie
Aktualności: ostatnie 10

Zawiadomienie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), w związku z uprawomocnieniem się decyzji Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 19.02.2018 roku (decyzje od nr 9/2018 do nr 15/2018) o nieustaleniu wykazów uprawnionych do udziału we wspólnotach gruntowych położonych na terenie gminy Długosiodło. Starosta Powiatu Wyszkowskiego informuje o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej:

Zawiadomienie

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej nieruchomości oznaczonej nr 287 o powierzchni 0,54 ha położonej w obrębie Łączka, gm. Długosiodło.

UWAGA! Stowarzyszenia zwykłe nieposiadające osobowości prawnej

Od 20 maja 2016 r. obowiązują zmienione zasady przy rejestracji stowarzyszeń zwykłych wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923). Od tej daty, funkcjonuje nowa ewidencja stowarzyszeń zwykłych, do której działające na podstawie przepisów dotychczasowych stowarzyszenia zwykłe obowiązane są dokonać wpisu w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. do 20 maja 2018 r. Po tej dacie stowarzyszenia zwykłe, które nie dopełniły tego obowiązku, z mocy prawa zostają rozwiązane.

Zaproszenie

Stowarzyszenie Rodzin Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju „ BĄDŹMY W KONTAKCIE” ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III Marszu „ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ + INTEGRACJA = GODNEGO ŻYCIA GWARANCJA”

Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu

W dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Al. Róż 2 odbędzie się LI Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie.

Mając nadzieję, że pojęcie patriotyzm nigdy nie wyjdzie z mody…

II Powiatowy Przegląd Pieśni Legionowej odbył się 7 kwietnia w WOK Hutnik. Pieśni i ballady, które zostały zaprezentowane są małym wycinkiem ale jakże ważnym zapisem polskiej historii. W nich jest zaklęta miłość Polaków do Ojczyzny, nasza polska dusza i idee patriotyczne – oparte na wartościach BÓG, HONOR, OJCZYZNA. Jest miłość z wojną i śmiercią w tle, jest etos naszej kawalerii. Jest też w tych piosenkach bezsilność powstańców wobec najeźdźców – heroizm i ofiara z własnego życia, kiedy trzeba było to życie oddać za Ojczyznę…

Powiat Wyszkowski wspiera Dziedzictwo Kulturowe Rybołówstwa

W dniu 23 marca 2018 r została zawarta umowa o dofinansowanie operacji własnych Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński pn. „Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze".

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

z dnia 10 kwietnia 2018 r. Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 12 ust. 4, 4a, 4b i 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 121), Starosta Powiatu Wyszkowskiego zawiadamia, że z urzędu:

Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzeniem Nr 32/2018 Starosta Powiatu Wyszkowskiego z dnia 10.04.20418 roku odwołał pogotowie przeciwpowodziowe na obszarze gmin Brańszczyk, Wyszków, Zabrodzie oraz Somianka.

Pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu wyszkowskiego

Zarządzeniem Nr 31/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. Starosta Powiatu Wyszkowskiego wprowadził dla gmin: Brańszczyk, Wyszków, Somianka i Zabrodzie pogotowie przeciwpowodziowe.


Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

  • Foto 1
  • Foto 2
STAROSTWO POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00
wszystkie wydziały czynne są w godz. 8.00-16.00
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (czynny 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 12418 razy.

Copyright

© 2012 - 2014 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii
(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)