Aktualności

Kwalifikacja wojskowa 2017

Data umieszczenia:

W dniach od 3 do 26 kwietnia 2017 r. na terenie powiatu wyszkowskiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

1. Gmina Somianka 03.04.2017 r.
2. Gmina Długosiodło 04 – 05.04.2017 r.
3. Miasto i Gmina Wyszków 06 – 18.04.2017 r.
4. Gmina Brańszczyk 19 – 20.04.2017 r.
5. Gmina Rząśnik 21.04.2017 r.
6. Gmina Zabrodzie 24.04.2017 r.
7. Kobiety 25.04.2017 r.
8. Dzień dodatkowy 26.04.2017.

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Wyszkowie jest budynek Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik”, ul. I Armii Wojska Polskiego 82 a, 07- 200 Wyszków (II piętro).
Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18 rok życia.
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1657).
Kwalifikacja wojskowa w 2017 r. obejmie:

1) mężczyzn urodzonych w 1998 roku;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1996-1997, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 321);
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
2. Posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej.
3. Aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy.
4. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki.

Podczas kwalifikacji wojskowej orzeczona zostanie jedna z następujących kategorii zdrowia:
- „A”, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej,
- „B”, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej,
- „D”, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju (z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej),
- „E”, czyli orzeczenie o trwałej i całkowitej niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny.
Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest powinnością określoną w art. 32 ust. 1 - 4 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534).

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

  • Foto 1
  • Foto 2
STAROSTWO POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00
wszystkie wydziały czynne są w godz. 8.00-16.00
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (czynny 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 367 razy.

Copyright

© 2012 - 2014 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii
(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)