Aktualności

Zaproszenie

Data umieszczenia:

W dniu 27 września 2017 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Al. Róż 2 odbędzie się XLIII Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XLIII Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie.
2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad oraz ich przyjęcie.
3. Przyjęcie protokołów z XL, XLXI i XLII Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny.
5. Informacja z przebiegu wykonania budżetu powiatu wyszkowskiego, informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonania planu finansowego SPZZOZ w Wyszkowie i POKiS w Wyszkowie za pierwsze półrocze 2017 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia opinii w przedmiocie rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie o świadczenia zdrowotne
w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie anestezjologii, chorób wewnętrznych, pediatrii;
b) zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie;
c) zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie;
d) przyjęcia Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego
w zakresie zadań przewidzianych do realizacji na terenie Powiatu Wyszkowskiego;
e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej;
f) przekazania na czas nieokreślony Wójtowi Gminy Rząśnik w zarząd 5 km odcinka drogi powiatowej Nr 2648W od miejscowości Stary Lubiel do miejscowości Bielino oraz drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku 700 metrów od miejscowości Porządzie do miejscowości Rząśnik w celu wykonania w 2017 roku inwestycji drogowej.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie obrad.

-w podpisie-
Przewodniczący Rady Powiatu
Jcek Robert Bachański

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

  • Foto 1
  • Foto 2
STAROSTWO POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00
wszystkie wydziały czynne są w godz. 8.00-16.00
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (czynny 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 292 razy.

Copyright

© 2012 - 2014 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii
(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)