Zadania

1. W zakresie budownictwa:

1) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę oraz przenoszenie decyzji na rzecz innego podmiotu,
2) wydawanie pozwoleń na rozbiórkę obiektów wymagających zachowania warunków uzależniających prowadzenie robót rozbiórkowych,
3) wyrażenie zgody na wykonywanie robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia,
4) wydawanie dzienników budowy i prowadzenie ich rejestru,
5) określanie warunków korzystania z sąsiedniej nieruchomości w razie braku zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, poprzez wydanie decyzji,
6) wydawanie decyzji na zmianę sposobu użytkowania obiektu,
7) nadzorowanie i kontrola przestrzegania prawa budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska,
8) nadzorowanie i kontrola nad właściwym wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na etapie zatwierdzenia projektów budowlanych,
9) sprawowanie nadzoru i kontroli nad stosowaniem wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na etapie zatwierdzania projektów budowlanych.

2. W zakresie wydawanych zaświadczeń:

1) wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne budynku,
2) wydawanie zaświadczeń o odrębności i samodzielności lokali.
3) W zakresie zagospodarowania przestrzennego i współpracy z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego:
a) udział w uzgadnianiu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez gminy,
b) uzgadnianie projektów decyzji indywidualnych o warunkach zabudowy,
c) prowadzenie analiz i studiów w zakresie zagospodarowania przestrzennego odnoszącego się do obszarów niezabudowanych,
d) współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie kontroli budów w terenie i prowadzonego postępowania administracyjnego.
4) W zakresie koordynacji służb, inspekcji i staży:
a) koordynowanie w imieniu Starosty zadań określonych w ustawie - Prawo Budowlane, w szczególności związanych z możliwością wystąpienia katastrof budowlanych i działań usuwania ich skutków,
b) uzgadnianie współdziałania służb, inspekcji i staży w tym zakresie.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

  • Foto 1
  • Foto 2
STAROSTWO POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00
wszystkie wydziały czynne są w godz. 8.00-16.00
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (czynny 8.00-14.30)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 3351 razy.

Copyright

© 2012 - 2014 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii
(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)