Aktualności

Archiwum aktualności

 Ustawienia 

Kategoria: Wszystkie
Aktualności: ostatnie 10

Przekazanie sprzętu komputerowego

Przekazanie sprzętu komputerowego oraz środków ochrony indywidualnej zakupionych w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii covid-19”

Podpisanie umowy na budowę V etapu drogi powiatowej Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka

18 września w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego umowy na realizację zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Pożegnanie lata w DPS w Brańszczyku

Jak co roku mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku spotkali się, by wspólnie pożegnać lato. W tym roku nieco skromniej, bez przyjaciół i gości z innych placówek, jednak wciąż radośnie!

17 września - Powiat Wyszkowski pamięta...

„Cios zadany w plecy”, „najazd ZSRR na Polskę” – tak ówczesna prasa polska określała zbrojną agresję dokonaną przez sowiecką Rosję 17 września 1939 roku. W tym roku obchodziliśmy już 81. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę.

Ogłoszenie

Starosta Powiatu ogłasza tworzenie listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i powołania tych osób na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadania publicznego Powiatu Wyszkowskiego w 2021 r. pn. „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”.

Ogłoszenie

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „XXIII Rally Wyszków”

Ogłoszenie

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „Hubertus Jeździecki 2020”

Informacja o Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie

W dniu 30 września 2020 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyszkowie przy Al. Róż 2 odbędzie się XXIII Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie.

Ankieta - zaproszenie do wypełnienia

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego dzięki zwiększeniu widoczności przechodniów na 3 przejściach dla pieszych przy ul. Świętojańskiej w Wyszkowie, powiat wyszkowski”.

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

W związku z wystąpieniem na terenie naszego kraju epidemii COVID-19 oraz potrzebą pomocy w organizacji zdalnego nauczania, Powiat Wyszkowski przystąpił do projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Celem szczegółowym Projektu jest wsparcie dzieci, rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w sytuacji zagrożenia epidemią koronawirusa COVID-19.


Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 21201 razy.

Copyright

© 2012 - 2020 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14