Aktualności

Archiwum aktualności

 Ustawienia 

Kategoria: Wszystkie
Aktualności: ostatnie 10

Ostrzeżenie meteorologiczne

Prognozuje się spadek temperatury lokalnie do -2 stopni C, a przy gruncie do -4 stopni C.

Ogłoszenie w sprawie VI otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego ogłasza VI otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych.

Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu w Wyszkowie

W dniu 24 kwietnia 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Al. Róż 2 odbędzie się VIII Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie.

Ostrzeżenie o złej jakości powietrza

W związku z przekroczeniem w 2019 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia

Ostrzeżenie o złej jakości powiatrza

W związku z przekroczeniem w 2019 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „VII bieg ku czci Konstytucji 3-go Maja”.

14. rocznica odejścia do Domu Ojca św. Jana Pawła II

2 kwietnia br. minęło 14 lat od śmierci św. Jana Pawła II. W związku z rocznicą Starostwo Powiatowe w Wyszkowskie wspólnie z Urzędem Gminy w Brańszczyku, Parafią św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku oraz Powiatowym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Wyszkowie zorganizowało uroczystości, podczas których oddano cześć i pamięć Wielkiemu Polakowi.

Kwalifikacja wojskowa 2019

29 marca br. oficjalnie rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu wyszkowskiego. W rozpoczęciu kwalifikacji udział wzięli: Jerzy Żukowski – Starosta Powiatu Wyszkowskiego, Leszek Marszał – Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego , Stanisław Dymek – Kierownik Referatu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, ppłk Leszek Wieczorek – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Wyszkowie oraz ppor Artur Seroka.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminów składania wniosków

przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr 20, 148, 322, 323, 395 o łącznej powierzchni 4,36 ha położone w obrębie Wólka Lubielska gm. Rząśnik

Ogłoszenie w sprawie V otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego ogłasza V otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz w zakresie promocji i ochrony zdrowia


Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

STAROSTWO POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 15197 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14