Aktualności

Samorząd powiatowy przygotowuje „podwójny nabór”

Data umieszczenia:

W przyszłym roku szkolnym nastąpi kumulacja roczników w szkołach ponadpodstawowych. Do liceów, techników i szkół branżowych przejdą absolwenci III klas wygaszanych gimnazjów i obecni ósmoklasiści.

Według danych z Systemu Informacji Oświatowej w trwającym roku szkolnym naukę w ósmych klasach szkół podstawowych i oddziałach gimnazjalnych na terenie powiatu wyszkowskiego ukończy blisko 1580 uczniów.
Reforma edukacji zakładała wygaszanie gimnazjów i zastąpienie ich ośmioletnimi podstawówkami, po których uczeń może kontynuować naukę w liceum, technikum lub szkole branżowej. W wyniku skrócenia czasu edukacji w szkołach podstawowych, dwa roczniki spotkają się na jednym etapie nauki, choć będą się uczyć innych rzeczy. I tak uczniowie kończący edukację w klasach ósmych szkół podstawowych będą kontynuować edukację w czteroletnich liceach i pięcioletnich technikach, natomiast absolwenci gimnazjum będą uczyć się w trzyletnich liceach i czteroletnich technikach.
W roku szkolnym 2019/2020 wszystkie szkoły z terenu powiatu wyszkowskiego w przeprowadzą podwójny nabór: dla absolwentów VIII klas i III gimnazjów. Wyszkowskie placówki dysponują wystarczającą bazą lokalową i analizy wykazują, że miejsc wystarczy, zarówno w liceach, technikach, jak i szkołach kształcących w zawodzie. Podwójny rocznik nie będzie oznaczał mniejszych szans na dostanie się do wymarzonej szkoły. Prosimy się nie martwić, dokładamy wszelkich starań żeby nie zabrakło miejsc i oba roczniki mogły przejść do szkół średnich płynnie – podkreślił podczas zorganizowanej 17 stycznia konferencji wicestarosta Leszek Marszał.
Proces przygotowania do przyjęcia zwiększonej ilości uczniów oraz planowane kierunki nauczania przedstawili dyrektorzy poszczególnych placówek.

I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Wyszkowie planuje utworzenie 10 klas (5 dla absolwentów gimnazjalistów oraz 5 dla uczniów podstawówek) , w których miejsce znajdzie 300 uczniów. W ofercie szkoły znajdą się klasy z rozszerzonymi przedmiotami społecznymi, humanistycznymi oraz przyrodniczo-matematycznymi. Dyrektor Dorota Piotrowicz deklaruje, że jeśli zajdzie taka potrzeba szkoła jest przygotowana na otwarcie jeszcze jednego dodatkowego oddziału. Szkoła dysponuje odpowiednią baza lokalową, w związku z czym praca placówki, według zapewnień pani dyrektor, planowana jest w systemie jednozmianowym.

Zespół Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie planuje przyjąć 420 uczniów w tworzonych 14 oddziałach klas pierwszych. Łącznie otwartych zostanie 4 klasy liceum, po dwie o profilach: lingwistyczno-europejskim i prawno-administracyjnym, 8 klas technikum na kierunkach: budownictwo, żywienie i usługi gastronomiczne, cyfrowe procesy graficzne, a także dla absolwentów szkół gimnazjalnych technik hotelarstwa, a dla absolwentów szkół podstawowych technik obsługi turystycznej oraz dwa oddziały wielobranżowe. Dyrektor Marian Popławski podkreślił, iż w uwagi na dość trudne warunki lokalowe szkoła prawdopodobnie będzie pracowała na poziomie współczynnika zmianowości wynoszącego 1,5.

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie w swojej ofercie będzie miało dla absolwentów szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych dwie klasy liceum ogólnokształcącego (bezpieczeństwo publiczne), dziesięć klas technikum (pojazdów samochodowych, elektryk, logistyk, spedytor, handlowiec) oraz dwie klasy wielozawodowe. Łącznie placówka edukacyjna będzie miała przygotowane miejsca dla 420 absolwentów. Nabór będzie w pełni zdublowany, wykorzystujący potencjał bazy dydaktycznej i kadrę nauczycielską.

Zespół Szkół Nr 3 im. J. Kochanowskiego w Wyszkowie (szkoła prowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego) będzie miała przygotowane miejsca dla 360 uczniów w 12 oddziałach. Zarówno absolwenci szkół podstawowych, jak i szkół gimnazjalnych mogą skorzystać z przygotowanej oferty, która zawiera po sześć klas, w tym cztery klasy licealne i dwie techniczne. Z informacji przekazanych przez panią dyrektor Elżbietę Michalik szkoła ma niewystarczające warunki lokalowe, dlatego też trwają rozmowy z organem prowadzącym i Gminą Wyszków nad ewentualnym wykorzystaniem wolnych sal lekcyjnych w SP4.

Podsumowując powyższe dane na chwilę obecną powiat posiada informacje o dostępnych w kolejnym roku szkolnym 1500 miejscach w wymienionych placówkach. Należy jednak zauważyć, że na terenie powiatu działa również Zespół Szkół w Długosiodle oraz szkoła średnia prowadzona przy ZDZ w Wyszkowie. Obie placówki podobnie jak w latach ubiegłych również wyjdą naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i przygotują odpowiednio dostosowana ofertę, co jednocześnie zwiększy ilość miejsc dla absolwentów. Należy też wziąć pod uwagę, że corocznie część absolwentów pierwszego etapu zorganizowanej edukacji z terenu Wyszkowa, Brańszczyka, Zabrodzia, Długosiodła, Somianki i Rząśnika podejmuje naukę poza terytorium powiatu (około 80 -100 osób).

W związku ze znacznym zwiększeniem ilości uczniów w roku szkolnych 2019/2020, a co za tym idzie tworzeniem oddziałów w podwójnej ilości z pewnością będzie potrzeba uzupełnienia etatów nauczycielskich. Ostateczne decyzje w tej kwestii będą jednak podjęte dopiero po zakończonym naborze na podstawie rozporządzenia kuratora oświaty.

Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie oświadczył, iż powiat nie ma problemów z zapewnieniem miejsc noclegowych dla uczniów szkół średnich. Obecnie w internacie LO jest 90 miejsc, dodatkowo, w razie potrzeby można wygospodarować jeszcze około 20. Ponadto dla chętnych ma też miejsca schronisko „Jowisz”, działające przy CEZiU.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 602 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14