Aktualności

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Data umieszczenia:

za wkład na rzecz rozwoju i promocji Powiatu.
Nagrody przyznawane są raz w roku w czterech kategoriach:

1) pomoc społeczna:
a) za działalność dobroczynną lub charytatywną w imię idei solidaryzmu społecznego,
b) za działania wspierające lokalną społeczność,
c) za rozwijanie aktywności społecznej,
d) za osiągnięcia, które w istotny sposób przyczyniają się do zwiększenia udziału społeczeństwa Powiatu w rozwiązaniu lokalnych problemów.
2) rozwój gospodarczy powiatu:
a) za kreatywne i konsekwentne działania na rzecz rozwoju gospodarczego Powiatu,
b) za tworzenie i utrzymywanie warunków do rozwoju rynku pracy,
c) za działanie filantropijne w biznesie.
3) kultura:
a) za sukcesy w organizacji kultury, upowszechnianiu jej wartości oraz edukacji kulturalnej,
b) za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz kultywowanie tradycji regionalnych;
4) kultura fizyczna i sport:
a) za sukcesy w organizacji prestiżowych zawodów sportowych oraz upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu,
b) za wybitne osiągnięcia w ogólnopolskim lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (tj. zajęcie czołowych miejsc w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy, Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży).
W nowej odsłonie Nagroda Starosty Powiatu Wyszkowskiego w kategorii;
a. pomoc społeczna
b. kultura
c. kultura fizyczna i sport
• 1 nagroda wynosi 2.500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych),
• 2 nagroda wynosi 1.500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),
• 3 nagroda wynosi 700 PLN (słownie: siedemset złotych ),
w kategorii rozwój gospodarczy powiatu będzie przyznawana jedna nagroda w postaci pamiątkowej statuetki.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać do siedziby Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, Aleja Róż 2, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Nagroda Starosty Powiatu Wyszkowskiego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2019 r. Wniosek powinien zawierać informacje zgodne z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania Nagrody, który dostępny jest na stronie www.powiat-wyszkowski.pl. Wnioski złożone po terminie lub niezgodne z Regulaminem nie będą rozpatrywane.


Regulamin

Wniosek

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 481 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14