Aktualności

Więcej światłowodów w powiecie wyszkowskim

Data umieszczenia:

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Wyszkowie w dn. 20.02.2019 na zaproszenie firmy INEA S.A. odbyło się spotkanie z włodarzami gmin z terenu naszego powiatu. Firma z Wielkopolski na bazie umowy z Ministerstwem Cyfryzacji będzie głównym wykonawcą w regionie ostrołęckim, w tym powiecie wyszkowskim ponad 6700 podłączeń gospodarstw domowych do sieci światłowodowych.

Ministerstwo Cyfryzacji mając na uwadze bariery w rozwoju sieci światłowodowych na terenach mało zurbanizowanych oraz plany firm świadczących usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu ustaliło przy pomocy Urzędu Komunikacji Elektronicznej listę białych plam NGA w Polsce. Lista stanowiła podstawę do wyznaczania obszarów konkursowych dla trzeciego konkursu w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Firma z grupy INEA S.A. Fibee IV wygrała realizację obszaru ostrołęckiego w III konkursie Działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC 3) zapewniając minimalną ilość gospodarstw domowych przewidzianych do podłączenia na poziomie 31246, w tym 6783 punkty w powiecie wyszkowskim.

Trzeci konkurs objął najtrudniejsze pod względem inwestycyjnym 33 obszary Polski, na które we wcześniejszych naborach nie podpisano umów o dofinansowanie.

Goszczący na spotkaniu przedstawiciele, w tym Prezes Zarządu INEA S.A. Janusz Kosiński rekomendował przedstawicielom gmin obniżenie stawek za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w pasach drogowych w zamian za wzrost liczby gniazdek nawet do 26% na wykonywanym terenie. Ostateczną decyzję podejmą radni gminni, natomiast rozwiązanie to jest rekomendowane przez Ministra Cyfryzacji mając na uwadze dostęp i długości doprowadzenia urządzeń do zabudowy na wykluczonych cyfrowo obszarach.

Pierwsze gniazdka w gospodarstwach domowych powstaną w tym roku. Natomiast realizacja usługi planowana jest do końca 2021 roku. Wybudowana infrastruktura będzie dzierżawiona dla usługodawców internetowych i to od klienta będzie zależało z kim podpisze umowę na świadczenie usług dostępu do sieci globalnej. Przykładowo w gminie Wyszków programem objęty jest obszar Rybienka Leśnego. Pełna liczba punktów dostępna jest pod adresem:
https://cppc.gov.pl/images/uploads/Obszar_3_1_14_26.pdf

Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju. Wykorzystanie potencjału technologii cyfrowych to jeden z priorytetów Polski na najbliższe lata.

Obecny stan rozwoju infrastruktury szerokopasmowej i poziom jej wykorzystania jest niski w porównaniu z większością krajów Unii Europejskiej, a POPC ma pomóc w wykorzystaniu przez Polskę prorozwojowych możliwości technologii cyfrowych.

Wykaz adresów domowych z terenu powiatu, które objęte zostaną możliwością podłączenia do światłowodu

Foto
Przedstawiciele firmy INEA S.A. na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 829 razy.

Copyright

© 2012 - 2020 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14