Aktualności

Ogłoszenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Data umieszczenia:

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 art. 124, art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 poz. 2204) Starosta Powiatu Wyszkowskiego wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie informuje o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości w stosunku do działki nr 62/13 położonej w obrębie PGR Rząśnik, gmina Rząśnik, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OS1W/00032028/2, w celu budowy linii kablowych wraz z kablem światłowodowym, linii napowietrznej, przyłącza kablowego oraz kontenerowej stacji transformatorowej.

Przedmiotowa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny. Po zmarłych współwłaścicielach Halinie Sztorc oraz Bogusławie Śladowskim nie przeprowadzono postępowania spadkowego.

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości do zgłoszenia się, w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, do siedziby Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków. W przypadku następców prawnych niezbędne jest przedłożenie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po poprzednim właścicielu nieruchomości, sporządzonego przed notariuszem.

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nastąpi wszczęcie postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w celu budowy sieci energetycznej.
Bliższe informacje można uzyskać w Starostwie Powiato
wym w Wyszkowie Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, tel. 29 743 59 20

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 81 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14