Aktualności

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Data umieszczenia:

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z póź. zm.) w związku z art. 12 ust. 4, 4a, 4b i 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 2204 z póź. zm.), Starosta Powiatu Wyszkowskiego zawiadamia, że z urzędu:

1) wszczął postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość gruntową o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 303/1 o pow. 0,0113 ha, 325/3 o pow. 0,0025 ha, 328/3 o pow. 0,0025 ha położone w obrębie Blochy gm. Długosiodło (właścicielem ww. nieruchomości był zmarły Andrzej Wiesław Orłowski);
2) wszczął postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość gruntową o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 176/1 o pow. 0,0074 ha, 181/1 o pow. 0,0925 ha położone w obrębie Chorchosy gm. Długosiodło (współwłaścicielem udziału 2/64 ww. nieruchomości był zmarły Andrzej Józef Urbaniak);
3) wszczął postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość gruntową o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną w ewidencji gruntów jako działkę ewidencyjną nr 247/1 o pow. 0,0115 ha położoną w obrębie Kalinowo gm. Długosiodło (właścicielem ww. nieruchomości był zmarły Kazimierz Rosiński).

Informacje w ww. sprawach można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie Aleja Róż 2, w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 22a w godz. 800- 1600, tel. 29 743 59 32.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 83 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14