Aktualności

Prace leśne na terenie gminy Wyszków

Data umieszczenia:

Starosta Powiatu Wyszkowskiego informuje, że od 15 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. przeprowadzone będą prace w terenie, związane ze sporządzeniem uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy Wyszków i miasta Wyszków wraz z przygotowaniem prognozy oddziaływania na środowisko dla następujących obrębów ewidencyjnych:

Wyszków, Deskurów, Drogoszewo, Fidest, Gulczewo, Kamieńczyk, Leszczydół Nowiny, Leszczydół Podwielątki, Leszczydół Pustki, Leszczydół Stary, Leszczydół Duży, Lucynów, Łosinno, Natalin, Olszanka, Rybienko Nowe, Rybienko Stare, Rybno, Sitno, Skuszew, Ślubów, Świniotop, Tulewo, Tumanek, Kręgi Nowe, Puste Łąki, Tulewo Górne.
Wykonawcą prac jest firma Agencja „Cezar” Piotrkowicz Sp. J. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

Wszelkie informacje na temat prac prowadzonych w terenie można uzyskać pod adresem: Agencja „Cezar” Piotrkowicz Sp. J. Pracownia Urządzania Lasu ul. Boczna 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub pod numerem: (25) 759 04 94.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.) projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wyłożony zostanie do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Burmistrz Wyszkowa poinformuje pisemnie właścicieli lasów o dokładnym terminie i miejscu wyłożenia planów.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 169 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14