Aktualności

Nowa linia autobusowa z dofinansowaniem

Data umieszczenia:

Od poniedziałku 2 września ruszy nowa linia autobusowa na trasie Wyszków-Brańszczyk-Białebłoto-Kobyla-Wyszków. Organizatorem linii jest Powiat Wyszkowski, który na jej funkcjonowanie pozyskał dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Partnerem starostwa w pilotażowym projekcie jest Gmina Brańszczyk.

Rządowy program stwarza możliwość pozyskania środków na dofinansowanie deficytowych połączeń autobusowych organizowanych przez samorządy, których celem jest likwidowanie tzw. "wykluczenia komunikacyjnego". Z tej możliwości postanowił skorzystać Powiat Wyszkowski, który jako jeden z nielicznych samorządów w kraju złożył wniosek o rządowe wsparcie. Dla przykładu, w województwie zachodniopomorskim złożono jedynie 10 wniosków, co oznacza, że zostanie wykorzystanych jedynie 1,5% budżetu na dofinansowanie, samorządy województwa warmińsko-mazurskiego złożyły tylko 9 wniosków, otrzymają więc jedynie 1,3% dostępnych dla nich środków. Nieco lepiej wygląda sytuacja w województwie mazowieckim, gdzie zainteresowanych tzw. "funduszem pekaesowym" było 19 powiatów i 21 gmin, które łącznie otrzymają ponad 2,6 mln złotych, co stanowi 13% puli funduszu przeznaczonego na pomoc dla Mazowsza.
Mała liczba chętnych wynikać może z krótkiego czasu na przygotowanie i złożenie dokumentacji do wojewody, który jest dysponentem rządowych środków. Niewykluczone, że wiele jednostek samorządu terytorialnego przed aplikowaniem o wsparcie powstrzymało ryzyko jakie niesie za sobą uruchomienie deficytowego połączenia autobusowego. Samorządy miały niecałe dwa tygodnie na przygotowanie kompleksowego wniosku, na które składało się m.in. sporządzenie graficznego przebiegu linii, oszacowanie długości trasy, ustalenie rozkładu jazdy, sieci przystanków, częstotliwości kursów czy wyliczenie planowanej wielkości pracy eksploatacyjnej na linii komunikacyjnej. Dodatkowo należało uzyskać zgodę organu stanowiącego i kontrolnego JST, dokonać zmian budżetowych (środki nie były wcześniej zakładane), przeprowadzić wybór i podpisać umowę z operatorem linii, uzyskać wszelkie niezbędne zgody przewozowe. Dzięki szybkiej i sprawnej pracy zarządu powiatu i pracowników starostwa wszystko udało się dopiąć w terminie. Projekt zaopiniowano pozytywnie, wskutek czego, 27 sierpnia w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie starosta Jerzy Żukowski i wicestarosta Leszek Marszał podpisali umowę z Wojewodą w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.
Do Starostwa i urzędów gmin od dawna trafiały sygnały, że część mieszkańców, zwłaszcza uczniów szkół średnich mieszkających poza miastem ma problem z dotarciem do Wyszkowa. Niewątpliwie problem pogłębił fakt wycofania się z lokalnego rynku PKS w Ostrołęce, który z początkiem 2017 roku zawiesił wszystkie kursy na terenie powiatu. Z kolejnym problemem mieszkańców w zakresie transportu zbiorowego powiat będzie musiał zmierzyć się już od początku września, kiedy do szkół średnich ruszą uczniowie tzw. "podwójnego rocznika". Warto wspomnieć, że w roku szkolnym 2019/2020 liczba przyjętych do pierwszych klas szkół średnich znajdujących się na terenie powiatu, jest większa o około 750 uczniów, niż w roku poprzednim. Szacuje się, że blisko 2150 wszystkich uczniów wyszkowskich placówek będzie dojeżdżać do szkół spoza Wyszkowa, nie tylko z sołectw gminy Wyszków, dalej z terenu powiatu wyszkowskiego, ale również z powiatu wołomińskiego (gminy Tłuszcz, Dąbrówka, Jadów) czy powiatu pułtuskiego (gminy Obryte, Zatory). Powyższe problemy przewozowe obrazuje wynik przeprowadzonej przez powiat ankiety. Wynika z niej, że największy brak regularnego transportu na terenie powiatu odczuwa młodzież do 20 roku życia, której głównym celem podróży są dojazdy do szkół. Reagując na wszystkie problemy transportowe mieszkańców jak również informacje pozyskane od lokalnych samorządów, postanowiono uruchomić pilotażową linię autobusową w gminie Brańszczyk, która zadeklarowała poniesienie części kosztów deficytu. Do końca roku analizowane będzie jej funkcjonowanie i mechanizm obsługi. Jeśli kurs będzie cieszyć się zainteresowaniem, powiat nie wyklucza uruchomienia kolejnych połączeń autobusowych, na których działanie będzie pozyskiwał środki rządowe.
Nową linię autobusową relacji Wyszków-Brańszczyk-Białebłoto-Kobyla-Wyszków o długości 51 km będzie obsługiwała firma transportowa Kazimierza Wicińskiego z miejscowości Chorchosy w gminie Długosiodło. Autobusy będą kursować od poniedziałku do piątku, poranny zapewni dojazd do Wyszkowa przed godziną 8, popołudniowy wyruszy w kierunku Białegobłota o godzinie 17.35.

Nowe połączenie ruszy już 2 września, pierwszy kurs na trasie planowany jest o godz. 17.35 z dworca PKS. (w poniedziałek 2 września nie będzie kursu o 6.33)

Informujemy, że od 9 grudnia 2019 r. będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy. Zmianie ulega godzina odjazdu kursu popołudniowego z 17:35 na 16:35.
NOWY ROZKŁAD JAZDY


CENNIK BILETÓW JEDNORAZOWYCH

CENNIIK BILETÓW MIESIĘCZNYCH

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 976 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14