Aktualności

Akademia Młodego Obywatela z wizytą w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie

Data umieszczenia:

29 sierpnia Starostwo Powiatowe w Wyszkowie i Urząd Miejski w Wyszkowie odwiedzili uczestnicy projektu „Akademia Młodego Obywatela”, który jest realizowany przez Fundację Kocham Maków przy wsparciu środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Podczas spotkania w Wyszkowie młodzi obywatele uczestniczyli w szeregu spotkań z samorządowcami. Szkolenie zainaugurowała Zastępca Burmistrza Wyszkowa dr Aneta Kowalewska wykładem „ABC administracji samorządowej”. Podczas spotkania zwróciła uwagę na potrzebę budowania społeczeństwa obywatelskiego w małych ojczyznach. Jak podkreśliła Zastępca Burmistrza „samorząd jest jedną z tych zmian, która najlepiej udały nam się po ’89 roku”. Młodzież szczególnie zainteresowała się tematem frekwencji w wyborach w Polsce w kontekście obywatelstwa formalnego i moralnego.

W kolejnej części, młodzi uczestnicy projektu mieli okazję spotkać się z trzema liderami naszego samorządu. Warsztaty poprowadzili Grzegorz Nowosielski - Burmistrz Wyszkowa, Jerzy Żukowski – Starosta Powiatu Wyszkowskiego i Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego - Leszek Marszał. Grzegorz Nowosielski, który na czele Gminy Wyszków stanął w wieku 29 lat i nieprzerwanie sprawuje tę funkcję od 2002 roku, zwrócił szczególną uwagę na problem budowania relacji w zespole, szczególnie w młodym wieku. „Pracownicy muszą wiedzieć – mówił - czego wymaga od nich przełożony. Ważny jest również autorytet i wzajemne zaufanie”.

Starosta Jerzy Żukowski, wieloletni radny Gminy Brańszczyk i Powiatu Wyszkowskiego przypomniał początki swojej działalności społecznej. „Pierwszą styczność z działaniami na rzecz lokalnej społeczności miałem wiele lat temu, kiedy w mojej rodzinnej miejscowości zawiązała się nieformalna grupa podejmująca działania na rzecz budowy wodociągu. To była pierwsza poważniejsza inicjatywa, która pokazała mi, że warto działać na rzecz społeczności lokalnej”. Leszek Marszał – wicestarosta, wcześniej Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Wyszkowie zachęcał młodych do angażowania się w sprawy lokalnej społeczności. „To jest wsze miasto, wasz samorząd, macie wpływ na jego poczynania. Dzięki pracy na rzecz innych nie tylko wzbogacicie swoje CV, nauczycie się wielu nowych rzeczy, ale przede wszystkim spotkacie fantastycznych ludzi, często przyjaciół na całe życie i staniecie się – tak po prostu – lepszymi ludźmi”.

O tym jaki powinien być skuteczny samorząd opowiedziała Sekretarz Gminy Wyszków Anna Gołębiewska – „Sprawny samorząd Wyszkowa to efektywna administracja, planowanie krótko i długofalowe, a także co bardzo ważne znajomość potrzeb mieszkańców- tym się szczycimy i za to jesteśmy chwaleni”. Proces przybliżania środków zewnętrznych, przybliżyła Żaneta Kozak- Naczelnik Wydziału Rozwoju Urzędu Miejskiego w Wyszkowie „Gmina Wyszków składa rocznie średnio 26 wniosków o dofinansowania, z czego średnio na 17 projektów udaje się pozyskać środki zewnętrzne”.

Ostatnia część szkolenia dotyczyła promocji i kontaktów z mieszkańcami. O promocji jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Wyszków mówiła Edyta Wittich – Naczelnik Wydziału promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Wyszkowie. Przybliżyła młodzieży m.in. historię akcji „Pokochaj Wyszków”, której logotypy widoczne są od dwóch lat na wszystkich gadżetach promocyjnych „Logotypy miast i gmin pełnią ważną funkcję w reklamie i promocji miejsca. W 2017 roku rozpoczęliśmy kampanię promocyjną Pokochaj Wyszków, w ramach której stworzyliśmy nowe logo”. Temat komunikacji z mieszkańcami przybliżyli młodzi pracownicy urzędów: Ewa Michalik z Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego, a także Karol Pych z Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego.

Partnerami projektu „Akademia Młodego Obywatela” są Urząd Miejski w Wyszkowie, Starostwo Powiatowe w Wyszkowie oraz Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim. Projekt ma za zadanie przygotowanie młodzieży z powiatów wyszkowskiego i makowskiego do bycia świadomym i odpowiedzialnym obywatelem. W czasie warsztatów młodzi liderzy uczyli się m.in. pracy w grupie, poznawali sposoby prowadzenia diagnozy społecznej oraz niuanse funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.


Więcej zdjęć

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 257 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14