Aktualności

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu w Wyszkowie

Data umieszczenia:

W dniu 18 września 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Al. Róż 2 odbędzie się XIII Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XIII Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad oraz ich przyjęcie.
3. Przyjęcie protokołów z XI i XII Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny.
5. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzory Wodne, działające na terenie powiatu wyszkowskiego za rok 2018.
6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie za pierwsze półrocze 2019 roku.
7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Ośrodka Kultury
i Sportu w Wyszkowie za pierwsze półrocze 2019 roku.
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu wyszkowskiego oraz informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Uchwały Nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia
27 marca 2019 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski;
b) utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie;
c) zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2019 – 2027;
d) wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/40/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia
27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2019 r.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad.

- w podpisie -
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Ewa Bartosiewicz

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 205 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14