Aktualności

Zakończenie finansowe operacji „Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym”

Data umieszczenia:

Zakończenie finansowe operacji „Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym” dofinansowanej w ramach Działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność", Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Foto
.


W dniu 31 października 2019 roku Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zatwierdził złożony w dniu 31 maja 2019 roku wniosek Powiatu Wyszkowskiego o płatność końcową rozliczający wypłaconą II zaliczkę w wysokości 260 627,00 zł na realizację II Etapu operacji pn. „Remont budynku kultury dla potrzeb stworzenia Powiatowego Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym
Całkowity koszt realizacji operacji : 719 430,57 PLN m dofinansowanie: : 299 979,00 PLN zł w tym Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) 254 982,15 PLN.
Kwota dofinansowania: 299 979,00 PLN zł w tym Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) 254 982,15 PLN.
W ramach operacji stworzoną atrakcyjną przestrzeń publiczną –stworzono Centrum promujące lokalne produkty turystyczne oparte o tradycji rybołówstwa, wybudowano chodnik ,stanowiący niezbędny brakujący element bezpośredniej dostępności infrastruktury dla turystki,-nastąpiła poprawa warunków przemieszczania się ruchu pieszego do Centrum poprzez stworzenie ciągów pieszych. Zastosowano rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska tj. termomodernizację budynku oraz dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wybudowanie pochylni.
Cel operacji został osiągnięty we współpracy z Gminą Somianka i Wspólnotą Gruntową wsi Popowo Kościelne, użyczającymi nieruchomości zgodnie z celami Lokalnej Strategii Rozwoju, kierowanej przez społeczność.

Powiat Wyszkowski dokonał modernizacji istniejącego budynku kultury wraz
z zagospodarowaniem wokół placu nadając mu nową funkcję promocji, zachowania i upowszechniania wiedzy dziedzictwa kulturowego rybołówstwa historycznie i terytorialnie związanej z działalnością rybacką na terenie Lokalnej Grupy Rybackiej Zalewu Zegrzyńskiego.

W ramach ww. operacji Powiat Wyszkowski wyposażył Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa Popowie Kościelnym w:
• gabloty z gatunkami ryb, które przedstawiają chronione gatunki ryb występujące na obszarze LGR i służą promowaniu, zachowaniu i upowszechnianiu wiedzy dziedzictwa kulturowego rybołówstwa na obszarze LSR,
• tablicę interaktywną z projektorem, przedstawiającą m.in. aktualne informacje
o stanie jakości (czystości wód i zasadach prowadzenia gospodarki rybackiej na terenie LSR i źródłach finansowania operacji w tym wyposażenia,
• zestawy wędkarskie służące prowadzeniu edukacji o zasadach „wędkowania” wśród odwiedzających ww. centrum,
• mobilny zestaw nagłośnieniowy służący realizacji działań informacyjno- promocyjnych skierowanych do społeczności lokalnej.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 238 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14