Aktualności

Powiaty połączone nową drogą

Data umieszczenia:

18 grudnia 2019 r. nastąpiło oficjalne otwarcie i udostępnienie dla ruchu drogi łączącej powiat wyszkowski i ostrołęcki, która została przebudowana w ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T”.

Zadanie było realizowane w ramach Osi Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego”, Działania 7.1 Infrastruktura drogowa dla Mazowsza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Umowę na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na odcinku Knurowiec - Nowa Wieś - Długosiodło – Bosewo Stare – Prabuty - granica powiatu, podpisano we wrześniu 2017 r. Również pod koniec roku 2017 podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych odcinków znajdujących się na terenie powiatu wyszkowskiego z wykonawcą inwestycji, firmą „Ostrada” z Ostrołęki. Prace te zostały zakończone wiosną 2019 r.
Przedsięwzięcie objęło przebudowę odcinków drogi o łącznej długości 17,91 km,
w zakres którego wchodziło między innymi przebudowanie jezdni do szerokości 6 metrów, przebudowa rowów i poboczy. W ramach zadania zmodernizowano również 3 mosty, pojawiły się też nowe chodniki, ścieżka rowerowa i rondo w miejscowości Stare Bosewo. W ramach projektu zastosowano rozwiązania uwzględniające potrzeby wszystkich użytkowników infrastruktury drogowej, w tym osób poruszających się na wózkach i osób niewidomych.
Całkowita wartość projektu wniosła ponad 12 mln 700 tys. złotych. Wkład własny powiatu stanowił niemal 5,5 mln złotych. Otrzymane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 7 347 840,46 zł. Na realizację zadania pomocy finansowej udzieliły również gminy, przez które przebiega zmodernizowana droga. Wkład Gminy Brańszczyk to ponad 891 tys. złotych, Gminy Długosiodło ponad 1 mln. 800 tys. złotych.
Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu, poprawi układ komunikacyjny, tj. dostępność do głównych szlaków transportowych (europejskich
i krajowych), zwiększy dostępność do miejsc aktywności gospodarczej, poprawi jakość życia mieszkańców i turystów oraz otworzy możliwość zabudowy nowych terenów pod działalność gospodarczą.
W Kobylinie, na styku powiatów, drogę uroczyście otworzyli Starosta Powiatu Wyszkowskiego Jerzy Żukowski i Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 528 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14