Aktualności

Spółdzielnia socjalna "INTEGRACJA"

Data umieszczenia:

Powiat Wyszkowski i Gmina Zabrodzie utworzyły spółdzielnię socjalną „Integracja”. Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która łączy w sobie działalność ekonomiczną z działalnością na rzecz pożytku publicznego.

Podstawowym celem ekonomii społecznej jest aktywizacja i tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem przy jednoczesnym ukierunkowaniu świadczonych usług w nowopowstałych podmiotach na rzecz interesu ogółu oraz rozwoju lokalnemu. Dlatego 14 stycznia br. w murach Starostwa Powiatowego w Wyszkowie doszło do spotkania członków założycieli spółdzielni socjalnej w osobach Wójta Krzysztofa Jezierskiego reprezentującego Gminę Zabrodzie oraz Starosty Jerzego Żukowskiego jako reprezentanta Powiatu Wyszkowskiego, podczas którego doszło do przyjęcia statutu spółdzielni socjalnej „Integracja”. Wybrano także prezesa spółdzielni socjalnej, która została Paulina Turek. Spółdzielnia socjalna „Integracja” będzie świadczyła usługi gastronomiczne dla podmiotów z Gminy Zabrodzie i Powiatu Wyszkowskiego. Najprawdopodobniej będzie także prowadziła działalność opiekuńczą w uruchamianym w połowie lutego żłobku gminnym w Adelinie.Powstanie spółdzielni było możliwe dzięki wsparciu merytorycznemu i zaangażowaniu Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomi Społecznej.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 390 razy.

Copyright

© 2012 - 2020 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14