Aktualności

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 20 stycznia 2020 r. o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Data umieszczenia:

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 poz. 65) Starosta Powiatu Wyszkowskiego wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości w celu modernizacji istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV relacji Przetycz – Białebłoto i zastąpieniu jej podziemną linią kablową na następujących działkach ewidencyjnych:

• nr 171 o pow. 0,28 ha obręb Przetycz Folwark gm. Długosiodło
(właścicielem ww. nieruchomości byli zm. Jan Stanisław Bloch i zm. Wiktoria Bloch)
• nr 21/3 o pow. 0,1846 ha obręb Chorchosy gm. Długosiodło
(właścicielem ww. nieruchomości była zm. Janina Runo)
• nr 163 o pow. 0,39 ha oraz 168 o pow. 0,29 ha obręb Przetycz Folwark gm. Długosiodło (właścicielem ww. nieruchomości był zm. Kazimierz Witkowski)
• nr 3/1 o pow. 0,24 ha obręb Chorchosy gm. Długosiodło
(właścicielem ww. nieruchomości był zm. Kazimierz Witkowski)
• nr 2 o pow. 1,70 ha obręb Chorchosy gm. Długosiodło
(współwłaścicielem ww. nieruchomości był zm. Andrzej Urbaniak)
• nr 302 o pow. 0,26 ha obręb Blochy gm. Długosiodło
(właścicielem ww. nieruchomości był zm. Andrzej Orłowski)
• nr 107 o pow. 1,90 ha obręb Augustowo gm. Długosiodło
(właścicielem ww. nieruchomości był zm. Wojciech Dyl oraz zm. Helena Dyl)
Wyżej wymienione nieruchomości posiadają nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości do zgłoszenia się w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia do siedziby Starostwa Powiatowego w Wyszkowie. W przypadku następców prawnych niezbędne jest przedłożenie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po poprzednim właścicielu nieruchomości, sporządzonego przed notariuszem.
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nastąpi wszczęcie postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w celu budowy sieci energetycznych.
Bliższe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, tel. 29 743 59 20.

Starosta Powiatu Wyszkowskiego
Jerzy Żukowski

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 482 razy.

Copyright

© 2012 - 2020 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14