Aktualności

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu w Wyszkowie

Data umieszczenia:

W dniu 26 lutego 2020 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Al. Róż 2 odbędzie się XVIII Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad oraz ich przyjęcie.
3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny.
5. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Wyszkowie
i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu wyszkowskiego w 2019 roku.
6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu wyszkowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za
2019 rok.
7. Sprawozdanie Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie
z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie założenia Szkoły Branżowej II stopnia w Centrum Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie;
b) zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2020 – 2027;
c) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVI/123/2019 Rady Powiatu
w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2020 r.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

-w podpisie-
Przewodniczący Rady Powiatu
Waldemar Sobczak

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 297 razy.

Copyright

© 2012 - 2020 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14