Aktualności

INFORMACJA STAROSTY DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Data umieszczenia:

Dotycząca punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) informuję, że do dnia 14 kwietnia 2020 r. zawieszam udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych w:
1) Wyszkowie przy ul. Świętojańskiej 89A;
2) Gminnym Ośrodku Zdrowia, ul. Mickiewicza 15,
3) Urzędzie Gminy w Somiance, Somianka Parcele 16B,
4) Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu, ul. Wł. St. Reymonta 2,
5) Urzędzie Gminy w Rząśniku, ul. Jesionowa 3,
6) Poczcie Polskiej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 43.

Udzielanie pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego odbywało się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W celu uzyskania takiej pomocy należy wypełnić wniosek dostępny na stronie: www.powiat-wyszkowski.pl
Skan lub zdjęcie podpisanego pisma wraz z oświadczeniem należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Wyszkowie pocztą elektroniczną na oba adresy:
j.wiszowaty@powiat-wyszkowski.pl oraz starostwo@powiat-wyszkowski.pl
a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

W sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie pod numerem telefonu: 571 402 765 w godz. 8.00-16.00 (w dni powszednie).


Wniosek

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 392 razy.

Copyright

© 2012 - 2020 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14