Aktualności

Pomoc dla mikroprzedsiębiorców

Data umieszczenia:

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach „Tarczy Antykryzysowej 2020”

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie informuje, że uruchamia nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Pożyczka może być udzielona maksymalnie do kwoty 5000,00 zł.

Przedmiotowe wnioski dostępne są na stronie internetowej Urzędu www.wyszkow.praca.gov.pl

lub do pobrania do pobrania TUTAJ

Wnioski należy składać do Urzędu poprzez udostępniony formularz elektroniczny na platformie praca.gov.pl lub w formie papierowej – wypełniony wniosek można wrzucić do przygotowanej w holu Urzędu w Wyszkowie skrzynki
w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 14.30.

Jednocześnie informuję, że wnioski które wpłynęły do Urzędu w dniu 01.04.2020r. uznaje się za złożone w terminie naboru.
Wnioski niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone w innej formie pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatkowo na stronie internetowej utworzona została specjalna zakładka zawierająca szczegółowe informacje na temat w/w pożyczki – „Tarcza Antykryzysowa 2020". Urząd zwraca się z prośbą o zapoznanie się z ogólną informacją dotyczącą zasad jej udzielania – link
W razie pytań bądź wątpliwości bliższe informację można uzyskać pod numerem telefonu : 29 74 261 66 wewn. 258.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 538 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14