Aktualności

Konsultacje dot. udoskonalenia linii kolejowych

Data umieszczenia:

W związku z pismem otrzymanym od firmy BBF Sp. z o.o. przygotowującej studium wykonalności dla zadania pn. „Modernizacja linii kolejowej Nr 29 na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka” dotyczącym przesłania opisu oczekiwań w stosunku do infrastruktury kolejowej na następujących odcinkach kolejowych:
- linia kolejowa nr 29 na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka,
- linia kolejowa nr 13 na odcinku Pilawa – Krusze,
- linia kolejowa nr 513 na odcinku Jasienica – Tłuszcz,

zwracamy się z prośbą do mieszkańców Powiatu Wyszkowskiego o wyrażenie swoich opinii na temat udoskonalenia ww. linii kolejowych.

W ramach prowadzonych prac studialnych rozważane będą warianty obejmujące następujący zakres prac:
- uzyskanie prędkości 160 km/h oraz opcjonalnie 200 km/h na linii kolejowej nr 29,
- opcjonalnie dobudowa drugiego toru na odcinku Tłuszcz - Ostrołęka,
- opcjonalnie dobudowa drugiego toru na odcinku Kruszę - Pilawa (na całym odcinku lub na fragmentach),
- uwzględnienie w układzie torowym stacji Ostrołęka wyjścia przedłużenia linii kolejowej nr 29 w kierunku Łomży dla potrzeb CPK,
- umożliwienie strefowania pociągów aglomeracyjnych i regionalnych w stacjach Wyszków, Ostrołęka,
- poprawę funkcjonalności stacji, w tym dostosowanie do obsługi pociągów towarowych o długości 750 m,
- budowę systemu ERTMS/ETCS,
- budowa łącznic pomiędzy liniami kolejowymi nr 34, 29 i 35, które umożliwią przejazd pociągów z kierunku Małkini, Tłuszcza w kierunku Szczytna i centrum Ostrołęki,
- budowę łącznicy pomiędzy liniami kolejowymi nr 900 i 35, która umożliwi przejazd pociągów z kierunku Łomży w kierunku Ostrołęki,
- uzyskanie prędkości 120 km/h na linii nr 13.

W związku z prowadzonymi analizami prosimy o określenie oczekiwań w zakresie istniejących punktów obsługi podróżnych oraz ewentualnie wskazanie potencjalnych nowych lokalizacji tych punktów. Prosimy także o ewentualne oczekiwania w zakresie skrzyżowań linii kolejowej z drogami w poziomie szyn (przejazdy kolejowe) oraz uwagi w zakresie innych elementów infrastruktury kolejowej.

Państwa sugestie będą bardzo pomoce w określeniu działań, które powinny być uwzględnione w ramach zadania pn. „Modernizacja linii kolejowej Nr 29 na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka”, prosimy o ich przesłanie do dnia 29 czerwca 2020 r. na adres e-mailowy: fundusze@powiat-wyszkowski.pl

Foto
.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 437 razy.

Copyright

© 2012 - 2020 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14