Aktualności

Wsparcie dla dzieci pozostających w pieczy zastępczej

Data umieszczenia:

Powiaty z terenu województwa mazowieckiego otrzymały wsparcie finansowe przeznaczone dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Wśród nich znalazł się także Powiat Wyszkowski, który na początek otrzyma niemal 77 tys. z 249.755 złotych na wsparcie dla dzieci i rodzin.

Foto
.

Środki pochodzą z unijnego programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a ich dysponentem jest Wojewoda Mazowiecki. 20 lipca w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie podpisano umowę na przyznanie dofinansowania. W oficjalnej części uroczystości, podczas której podpisano umowy i wręczono promesy, udział wzięli Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł i przedstawiciele samorządów powiatowych z terenu województwa mazowieckiego.
Foto
.

Wsparcie ma na celu wyposażenie dzieci pozostających w pieczy zastępczej i rodzin sprawujących nad nimi opiekę w czasie epidemii COVID-19 w niezbędne środki ochrony indywidualnej (np. maseczki, rękawiczki i płyny do dezynfekcji) a także zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizowania zdalnej nauki z domu. Środki mogą być przeznaczone także na wyposażenie miejsc kwarantanny domowej/izolacji.
Z pozyskanych przez powiat środków zakupione zostaną laptopy (50 sztuk) i drukarki (35 sztuk) oraz programy multimedialne wspierające rozwój dzieci z niepełnosprawnościami, które ułatwią proces zdalnego nauczania. Środki przeznaczone będą także na wyposażenie rodzin w środki ochrony indywidualnej oraz umeblowanie (łóżka, komody, szafki, fotele, oświetlenie, zasłony), które są niezbędne do wyposażenia miejsc, w których dzieci przebywają na kwarantannie lub izolacji domowej.
Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. W ramach projektu środki ochrony osobistej otrzymają wychowankowie, rodzice zastępczy oraz pracownicy rodzinnej (rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe, z funkcją pogotowia opiekuńczego oraz rodzinne domy dziecka) i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Mobilny sprzęt komputerowy trafi m.in. do wychowanków Domu Dla Dzieci nr 1 i nr 2 w Wyszkowie. Powiat Wyszkowski na obecną chwilę pozyskał 76 859,40 zł, umowa w przyszłości ma być aneksowana o kolejne zakupy zgodnie z zapotrzebowaniem wskazanym po konsultacjach z rodzinami przez 5 koordynatorów funkcjonujących w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie. Obecnie na terenie powiatu funkcjonuje 74 rodziny zastępcze oraz dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze w których przebywa w sumie ponad 130 dzieci i młodzieży.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 322 razy.

Copyright

© 2012 - 2020 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14