Aktualności

Fundusze Europejskie w walce z COVID-19 – pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku

Data umieszczenia:

Powiat Wyszkowski złożył wniosek o przyznanie wsparcia finansowego dla pracowników i mieszkańców DPS w Brańszczyku na kwotę 60 346,92 zł.

W ramach ogłoszonego w dniu 3 sierpnia 2020 r. naboru o granty dla organów prowadzących domy pomocy społecznej Powiat Wyszkowski złożył wniosek w dniu 29 września 2020r. o przyznanie grantu dla Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku na kwotę 60 346,92 zł w tym ze środków europejskich 84,17 % wydatków kwalifikowalnych Projektu i ze środków dotacji celowej 15,83 % wydatków kwalifikowalnych Projektu w ramach projektu Nr: POWR.05.02.00-00-0001/20 Narodowego Funduszu Zdrowia pt.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przyznane środki pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.
W ramach grantu Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku otrzyma środki na dodatki do wynagrodzeń dla 8 pracowników, którzy zadeklarowali pracę w jednym miejscu pracy.

Foto
.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 145 razy.

Copyright

© 2012 - 2020 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14