Aktualności

Przypominamy o możliwości wypełnienia ankiety!

Data umieszczenia:

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego dzięki zwiększeniu widoczności przechodniów na 3 przejściach dla pieszych przy ul. Świętojańskiej w Wyszkowie, powiat wyszkowski”.

Ankieta dotyczy poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w ramach projektu Powiatu Wyszkowskiego pn.” Poprawa bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego dzięki zwiększeniu widoczności przechodniów na 3 przejściach dla pieszych przy ul. Świętojańskiej w Wyszkowie, powiat wyszkowski” dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” (2020 r.)w kwocie 100 000,00 zł.

KWESTIONARIUSZE ANKIETY
- Kierowane są do adresatów (uczestników powyżej 15 roku życia ) projektu pn.” Poprawa bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego dzięki zwiększeniu widoczności przechodniów na 3 przejściach dla pieszych przy ul. Świętojańskiej w Wyszkowie, powiat wyszkowski”

Adresaci Bezpośredni:
- dzieci i młodzież uczęszczające do pobliskich jednostek edukacyjnych, przebywająca w placówkach opiekuńczo –wychowawczych,
- interesanci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Interesanci Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie,
- uczestnicy ruchu drogowego;
- osoby korzystające z usług banku, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego;
- pracownicy pobliskich zakładów pracy.

Adresaci Pośredni:
- kadra pedagogiczna rodzice/opiekunowie dzieci i młodzieży uczęszczających do pobliskich jednostek edukacyjnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- mieszkańcy powiatu;
- osoby przebywające tymczasowo na terenie powiatu.
Realizacja projektu zapewni właściwe warunki obserwacji otoczenia przejścia zarówno przez pieszych jak i kierowców.
Zamontowanie dodatkowych słupów oświetleniowych z odpowiednimi oprawami sprawi, że osoby zbliżające się do krawędzi chodnika w tym zwłaszcza dzieci poruszające się do szkoły, będą widoczne dla kierowcy z odległości pozwalającej na podjęcie odpowiedniej reakcji przez kierującego pojazdem zbliżającym się do przejścia dla pieszych.

Wyszków, dnia 15 września 2020 r.
Zwracam się do Pani/Pana, jako adresata i uczestnika projektu lokalnego realizowanego w ramach programu „Razem bezpieczniej”, z prośbą o wypełnienie załączonego kwestionariusza eksperckiego.
Informacje pozyskane w wyniku tego badania jakościowego będą stanowiły jedno z podstawowych źródeł zmierzenia stopnia realizacji celu głównego Programu, jakim jest „Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych”.
Ankiety skierowane są do uczestników projektów na początku realizacji danego projektu i na koniec jego realizacji.
Informacje pozyskane w wyniku przeprowadzenia tego badania posłużą wyznaczaniu potrzeb i kierunków realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” i na żadnym etapie ich opracowywania nie będą wiązane z Pani/Pana osobą.

Starosta Powiatu Wyszkowskiego
JERZY ŻUKOWSKI


WYPEŁNIJ ANKIETĘ


KWESTIONARIUSZE ANKIET będą dostępne do 30 listopada 2020 r.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 94 razy.

Copyright

© 2012 - 2020 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14