Aktualności

Kolejne wnioski na dofinansowanie inwestycji!

Data umieszczenia:

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie złożyło dwa wnioski o dofinansowanie prac związanych z budową ulicy Daszyńskiego w Wyszkowie i drogi powiatowej 4505W na odcinku Poręba Średnia-Udrzynek. Możliwe dofinansowanie projektów w ramach mechanizmu FDS to między 50-70% kosztów kwalifikowanych każdej z inwestycji.

Budowa ul. Daszyńskiego w Wyszkowie i budowa drogi powiatowej na odcinku Poręba Średnia-Udrzynek - to jedne z najważniejszych inwestycji drogowych planowanych do realizacji przez Powiat Wyszkowski w najbliższym czasie. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie złożyło dwa wnioski o dofinansowanie prac związanych z budową tych dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Możliwe dofinansowanie projektów w ramach mechanizmu FDS to między 50-70% kosztów kwalifikowanych każdej z inwestycji.
Pierwszy wniosek dotyczy drogi powiatowej nr 4505W na odcinku Poręba Średnia-Udrzynek. Nawierzchnia drogi w ostatnim czasie uległa znacznej degradacji, zwłaszcza poprzez wzmożony ruch tranzytowy, spowodowany objazdem przebudowywanego odcinka drogi ekspresowej S8 na odcinku Wyszków – Ostrów Mazowiecka. Pobocza drogi są
w większości gruntowe i nieutwardzone, zaniżone w stosunku do krawędzi drogi, co powoduje znaczną degradację nawierzchni jezdni. Również sama nawierzchnia asfaltowa jest w dużym stopniu zdeformowana, co negatywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa. Projekt zakłada nową nawierzchnię, przez co podniesiona zostanie nośność jezdni. Zbudowane zostaną także ciągi pieszo-rowerowe, chodniki i perony autobusowe, przebudowane zostaną również zjazdy publiczne i indywidualne oraz system odwodnienia drogi. Niewątpliwie skutkiem prac będzie poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, tak samo pieszych jak i kierowców. Polepszeniu ulegnie także układ komunikacyjny okolicznych miejscowości. Lepsza dostępność do głównych szlaków transportowych oraz możliwość zabudowy nowych terenów pod inwestycje i działalność gospodarczą stworzy nowe szanse i perspektywy zarówno dla inwestorów jak dla mieszkańców. Zakłada się, że koszt realizacji całej inwestycji wyniesie niemal 8 mln złotych (kwota nie uwzględnia wypłaty odszkodowań za wykup gruntów).
Foto
.

Foto
.

Drugi wniosek obejmuje zadania związane z budową drogi powiatowej Nr 4408W - ulicy Daszyńskiego w Wyszkowie. Ulica znajduje się w centrum miasta, łącząc ulicę Pułtuską z ulicą Białostocką. Dla wielu kierowców stanowi też drogę wyjazdową w kierunku Warszawy. Przy ulicy znajduje się wiele punktów usługowych, gastronomicznych, liczne sklepy i poczta. Obecna nawierzchnia drogi, zjazdy publiczne i zatoki parkingowe wykonane są z kostki betonowej. W otoczeniu ulicy znajduje się fontanna, kapliczka (figura Chrystusa Króla) oraz wiele drzew i krzewów ozdobnych. Stan nawierzchni i okolicznej infrastruktury, w których ubytki widać gołym okiem wymagają naprawy lub rozbiórki. W ramach przedsięwzięcia zostanie ułożona nawierzchnia z betonu asfaltowego na całej długości drogi. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie z ulicą Pułtuską i Strumykową, poszerzony zostanie także wjazd na ulicę Świętojańską w celu wyrównania szerokości istniejącego już pasa ruchu. Na wspomnianym skrzyżowaniu pojawi się także nowa sygnalizacja świetlna (w planach z wykorzystaniem pętli indukcyjnej) i organizacja ruchu. Biorąc pod uwagę wzmożony ruch w kierunku ul. Białostockiej, po zakończonej inwestycji droga zyska dodatkowy pas zjazdowy na rondo Mieczkowskiego (w kierunku Warszawy). W obrębie ulicy pojawi się nowy ciąg pieszo-rowerowy, przebudowana zostanie także kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz inne media, których dotychczas nieodpowiednie funkcjonowanie mocno doskwierało mieszkańcom okolicznych domów. Otoczenie ulicy Daszyńskiego zyska nowe oblicze, wybudowane zostaną nowe zjazdy publiczne i prywatne, zatoki parkingowe, rozebrana zostanie istniejąca obecnie fontanna a kapliczka Chrystusa Króla zostanie przeniesiona na nowe miejsce, w pobliżu obecnego. Szacuje się, że realizacja inwestycji pochłonie ponad 4,5 mln złotych, (kwota nie obejmuje odszkodowań za wykup gruntów) skutkiem czego będzie poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa komunikacyjnego jednej z główniejszych ulic Wyszkowa oraz upłynnienie ruchu w pobliżu okolicznych ulic.
Foto
.

Foto
.

Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie przez właściwego zarządcę drogi wniosku o dofinansowanie u wojewody i spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych. Uwzględnia się takie kwestie jak: zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i gminnych, poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego czy poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 223 razy.

Copyright

© 2012 - 2020 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14