Aktualności

"Dobre kompetencje- lepszy start". Projekt Powiatu Wyszkowskiego z wysokim dofinansowaniem!

Data umieszczenia:

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz kolejny sięgnęło po środki unijne przeznaczone na doskonalenie zawodowe uczniów.

Złożony przez Powiat Wyszkowski wniosek na projekt pn. „Dobre kompetencje - lepszy start” został umieszczony na liście wniosków skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-090/20 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów RPO WM, zaakceptowanej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 12.10.2020 r., jako rekomendowany do dofinansowania. Projekt znalazł się na wysokim 5 miejscu wśród 33 projektów, które zostały wybrane do dofinansowania zdobywając 111 punktów. Wartość projektu to 1 998 991,20 zł, przy czym przyznana kwota dofinansowania wynosi aż 1 697 811,20 zł. Projekt „Dobre kompetencje - lepszy start” będzie realizowany w okresie październik 2020 – wrzesień 2023.
W projekcie weźmie udział 200 uczniów i 45 nauczycieli z 4 wyszkowskich szkół zawodowych, dla których podmiotem prowadzącym jest Powiat Wyszkowski. W projekcie uczestniczyć będą: Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie oraz Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
1) prowadzenie zajęć wyrównawczych kształtujących u uczniów kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne, w tym posługiwania się językami obcymi,
2) udział w studiach podyplomowych /kursach/szkoleniach nauczycieli przedmiotów zawodowych,
3) realizacja u pracodawców staży uczniowskich oraz szkoleń zawodowych dla nauczycieli,
4) cyklicznie prowadzone zajęcia warsztatowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego z udziałem pracodawców w szkołach zawodowych uczestniczących w projekcie.

Dzięki udziałowi w projekcie wyposażonych zostanie w atrakcyjny sprzęt i środki dydaktyczne, zawierające najnowsze aplikacje i rozwiązania technologiczne, 8 pracowni kształcenia zawodowego (2 już istniejące i 6 nowych). Będą one dedykowane dla 3 nowych kierunków kształcenia w zawodach deficytowych na regionalnym i lokalnym rynku pracy: technik energetyk, technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz i elementami florystyki oraz technik organizacji usług kelnerskich. Nowe pracownie, które zostaną wyposażane w ramach projektu to:
1) pracownia eksploatacji instalacji i urządzeń energetyki cieplnej,
2) pracownia architektury krajobrazu,
3) pracownia aranżacji wnętrz i florystyki,
4) pracownia organizacji usług kelnerskich,
5) pracownia komunikacji w języku obcym,
6) pracownia obsługi gości.

Ponadto doposażone w nowoczesny sprzęt i środki dydaktyczne zostaną 2 istniejące już pracownie w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie:
1) pracownia pojazdów samochodowych ze stanowiskiem wirtualnego spawania
2) pracownia informatyczno-gamingowa.
W dniu 23 października br. na XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie radni powiatowi podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Wyszkowskiego do projektu.

Foto
.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 173 razy.

Copyright

© 2012 - 2020 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14