Aktualności

Rusza drugi mobilny punkt poboru wymazów w powiecie wyszkowskim

Data umieszczenia:

Od 29 października 2020 r. (czwartek) ruszy drugi mobilny punt poboru wymazów pod kątem koronawirusa w powiecie wyszkowskim. Punkt będzie mieścić się na parkingu hali sportowej WOSiR w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45.

Informacja z dnia 15.03.2021 r.
Foto
.


Od 29 października 2020 r. (czwartek) ruszy drugi mobilny punt poboru wymazów pod kątem koronawirusa w powiecie wyszkowskim.
Powiat Wyszkowski, Gmina Wyszków i Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyszkowie we współpracy z Centrum Medycznym Corten Medic zorganizowało Punkt Diagnostyki Mobilnej COVID-19 Corten Test&Drive, w którym można wykonać testy na koronawirusa i grypę.

Punkt pobrań wpisany jest na oficjalną listę jednostek wykonujących testy COVID-19 w serwisie Ministerstwa Zdrowia i NFZ (Pacjent.gov.pl).

Punkt będzie mieścić się na parkingu hali sportowej WOSiR
w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45.

Punkt będzie czynny codziennie w godzinach:
Poniedziałki i Środy 14:00-20:00
Pozostałe dni 8:00-14:00


Wszelkich informacji dot. sposobu i formy przeprowadzenia testów, niezbędnego przygotowania, skierowań lub płatności, terminu otrzymania wyników czy samej działalności punktu udziela firma Corten Medic pod numerem telefonu :

Infolinia: 226 020 997

Z badań w kierunku COVID-19 można będzie skorzystać na podstawie skierowania NFZ a także komercyjnie (pełna odpłatność za test, możliwość wcześniejszej opłaty poprzez stronę firmy pod adresem cortenmedic.pl/corten-store, pacjent do punktu powinien się zgłosić
z potwierdzeniem płatności.).

Na badanie można przyjść bezpośrednio do punktu lub przyjechać samochodem.

Rodzaje dostępnych testów:
• Szybkie testy kasetkowe na przeciwciała IgM i IgG Anty-SARS-CoV-2. Materiał pobierany do badania to krew z palca. Wynik testu będzie znany już po 6-10 minutach. Cena: 69 zł
• Testy molekularne (genetyczne) wykrywające RNA wirusa. Weryfikują obecność koronawirusa w organizmie. Materiał do badania to wymaz z nosa lub nosogardzieli pobierany w specjalnie przygotowanym ambulansie. Wynik Pacjent będzie mógł otrzymać po około 48 godz. Corten Medic współpracuje wyłącznie z licencjonowanymi laboratoriami, które są wpisane na listę COVID przez Ministerstwo Zdrowia.
Cena: 449 zł
• Testy do jakościowego wykrywania wirusów grypy typu A lub B. Badanie to umożliwia diagnostykę zakażenia wirusem grypy i odbywa się poprzez pobranie od Pacjenta wymazu z nosogardzieli. Po 10 minutach na analizatorze widoczny jest wynik badania (pozytywny lub negatywny). Cena: 25 zł

Nowy punkt poboru wymazów na terenie powiatu z pewnością odciąży ten działający przy wyszkowskim szpitalu. Corten Medic to centrum medyczne posiadające doświadczenie
w diagnostyce COVID-19. Firma realizuje także zadania z zakresu opieki stomatologicznej dla szkół prowadzonych przez Gminę Wyszków i Powiat Wyszkowski na mocy ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Wszystkie oddziały Corten Medic i punkty mobilne działają według rygorystycznych procedur i standardów, mających zapewnić maksymalne bezpieczeństwo Pacjenta i personelu. Przewiduje się, że w punkcie dziennie będzie mogło być pobranych do 100 wymazów.
Więcej informacji na temat oferty testów można znaleźć na stronie: www.cortenmedic.pl

Foto
.


_____________________

PRZYPOMINAMY

Mobilny punkt pobrań wymazów w kierunku COVID-19 przy SPZZOZ
w Wyszkowie


Punkt znajduje się przy SPZZOZ w Wyszkowie ul. KEN 1.
Od wejścia od ulicy KEN droga do punktu jest oznakowana czerwonymi tablicami. Godziny rejestracji i pobrań: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.30 (tel. do rejestracji 29 743 79 10, 29 743 79 35)
w sobotę i niedzielę w godz. 8.00 - 12.30 (tel. do rejestracji 608 544 905)
Uprzejmie prosimy nie dzwonić w sprawach innych niż rejestracja wyżej wymienionych osób oraz poza wskazanymi godzinami.
Informujemy, że do punktu pobrań są umawiane wyłącznie osoby które:

1. Są podejrzane o zakażenie lub zakażone wirusem SARS-CoV-2, zwolnione z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

2. Posiadające potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, w związku z obowiązkiem wykonania na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 1 testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2,

3. Które rozpoczęły leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową przed dniem 14 marca 2020 r. i przerwały to leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową po dniu 13 marca 2020 r., przed upływem 15. dnia przewidzianego programem pobytu, i będą kontynuować jego realizację od dnia 15 czerwca 2020 r. na podstawie dotychczasowego skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową,

4. Są opiekunem dziecka – w przypadku świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych,

5. są zakwalifikowane na rehabilitację leczniczą w zakładach rehabilitacji leczniczej, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 i 782), w związku z obowiązkiem wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, o którym mowa w przepisach określonych w pkt 1,

6. Inne niż określone w lit. 1-5, którym zlecono wykonanie testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, za pośrednictwem systemu informatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia (zlecenia od lekarza POZ), o którym mowa w przepisach określonych w pkt 1;
Pobranie wymazu odbywa się po uprzednim umówieniu. Preferowany sposób umówienia ze względu na panujący reżim sanitarny to droga telefoniczna.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 2330 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14