Aktualności

Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Powiatu w Wyszkowie

Data umieszczenia:

W dniu 24 lutego 2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się XXIX Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie. Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad oraz ich przyjęcie.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny.
5. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Wyszkowie
i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu wyszkowskiego w 2020 roku.
6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie
o stanie bezpieczeństwa powiatu wyszkowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie rozpatrzenia petycji;
b) w sprawie uchwalenia „Trzyletniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wyszkowskim na lata 2021-2023”;
c) w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych i udzielenia na ten cel dotacji gminom: Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka i Zabrodzie w roku 2021;
d) zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2021-2027;
e) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVII/183/2020 Rady Powiatu
w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2021 r.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

- w podpisie -
Przewodniczący Rady Powiatu
Waldemar Sobczak

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 127 razy.

Copyright

© 2012 - 2020 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14