Aktualności

550 godzin dodatkowych zajęć dla maturzystów

Data umieszczenia:

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego postanowił przeznaczyć ponad 35 tys. złotych na dodatkowe zajęcia dla uczniów, którzy w tym roku przystąpią do egzaminów maturalnych. Z 550 godzin fakultetów w trybie stacjonarnym będą mogli skorzystać wszyscy tegoroczni maturzyści uczęszczający do szkół średnich prowadzonych przez powiat wyszkowski.

Foto
.


Wieńczący naukę w szkole średniej egzamin maturalny to jeden z najważniejszych podczas całej ścieżki edukacji. Od przystępujących do matury wymaga się odpowiedniego przygotowania, bowiem wyniki egzaminu w dużej mierze decydują o dostaniu się na studia czy o dalszej ścieżce zawodowej. Tradycyjnie w każdej ze szkół uczniowie ostatnich klas szkół średnich mieli możliwość skorzystania w szkole z fakultetów i osobistych spotkań z pedagogami tak, by jeszcze lepiej mogli przygotować się do egzaminu dojrzałości. Z uwagi na przejście szkół średnich w tryb nauki zdalnej z uwagi na pandemię koronawirusa, bezpośredni kontakt uczniów z nauczycielami i rówieśnikami a także możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z pedagogami został ograniczony.

Naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców, pedagogów i dyrekcji placówek postanowił wyjść zarząd powiatu i zdecydował, że w każdej ze szkół, dla której jest organem prowadzącym odbędą się dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury. W ścisłym reżimie sanitarnym, w małych grupach wszyscy maturzyści z I LO, ZS nr 1 i CEZiU "Kopernik" będą mogli skorzystać z konsultacji w trybie stacjonarnym podczas których uzupełnią i poszerzą swoją wiedzę z przedmiotów, które będą zdawać na maturze. Spotkania będą odbywały się po zajęciach, które uczniowie realizują w ramach programu nauczania, popołudniami i w weekendy.

- Mamy nadzieję, że dodatkowe zajęcia pozwolą naszym maturzystom na jeszcze lepsze przygotowanie się do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu - mówi Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego Leszek Marszał. Zarząd postanowił, że przeznaczy dodatkowe środki finansowe dla szkół, by mogły zorganizować nadprogramowe zajęcia, by nasi uczniowie na indywidualnych konsultacjach otrzymali dodatkową dawkę wiedzy i rozwiali wszystkie swoje wątpliwości związane z zagadnieniami maturalnymi. Nie mam wątpliwości – dodaje Leszek Marszał - że kadra pedagogiczna w naszych szkołach należycie przygotowuje uczniów do egzaminu dojrzałości, jednak jak dobrze wiemy, tryb nauki zdalnej, w której funkcjonujemy od niemal roku, nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z nauczycielem. To będzie dobra inwestycja w naszą młodzież – podsumowuje wicestarosta.

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie do dyspozycji będą mieli 200 godzin dodatkowych lekcji z j.polskiego, matematyki i j.angielskiego, uczniowie Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie skorzystają z 200 godzin zajęć z j. polskiego, j. angielskiego i matematyki oraz dodatkowo z historii i geografii natomiast abiturienci I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Wyszkowie do dyspozycji będą mieli 150 godzin fakultetów z obowiązkowych przedmiotów maturalnych, a także z fizyki i biologii.

-Podział przedmiotów pomiędzy poszczególne placówki wynika z zapotrzebowania, które zgłosili dyrektorzy szkół po analizie liczby uczniów i ilości zdających poszczególne przedmioty na maturze w każdej ze szkół a także po konsultacjach przeprowadzonych z nauczycielami i uczniami -wskazuje Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Agnieszka Deptuła. Spotkania w szkołach będą odbywały się przy zachowaniu ścisłych reżimów sanitarnych, w grupach, po zajęciach obowiązkowych, głównie popołudniami i w soboty. Uruchomimy je już niebawem, tak by w zdążyć zrealizować przyznane przez zarząd godziny konsultacji do momentu rozpoczęcia matur.

W maju tego roku do egzaminu maturalnego przystąpi łącznie 500 uczniów z I LO, ZS nr 1 i CEZiU „Kopernik”.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 180 razy.

Copyright

© 2012 - 2020 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14