Aktualności

Bliżej Norwida - plan powiatowych obchodów 200. rocznicy urodzin artysty

Data umieszczenia:

W roku 2021 przypada 200. rocznica urodzin Cypriana Norwida, jednego z największych twórców doby romantyzmu, nierozerwalnie związanego z naszą małą ojczyzną. Powiat Wyszkowski, Gmina Zabrodzie, Gmina Wyszków i Fundacja Museion Norwid wspólnie zaplanowali cykl uroczystości i wydarzeń, dzięki którym postać wieszcza i jego twórczość stanie się bliższa mieszkańcom naszego powiatu.

Foto
.


Już od początku roku trwały intensywne prace związane z planowaniem kalendarza wydarzeń obchodów i możliwościami współpracy z podmiotami zewnętrznymi przy organizacji imprez. Oprócz samorządów w organizację obchodów aktywnie zaangażowały się także szkoły i organizacje pozarządowe. W najbliższych tygodniach zaplanowano wykład tematyczny w ramach inauguracji powiatowych obchodów jubileuszu.
Z uwagi na panujące obostrzenia spotkanie odbędzie się
prawdopodobnie w otwartej formule on-line.

Z początkiem kwietnia startują konkursy tematyczne przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zabrodziu zaprasza uczniów do udziału w powiatowym konkursie plastycznym „Tu żył i tworzył” – pejzaż mazowiecki inspirowany życiem i twórczością C.K. Norwida. I Liceum Ogólnokształcące w ramach obchodów proponuje konkurs artystyczno-literacki „Białe Kwiaty (II)”. Tradycja konkursu sięga lat 80. ubiegłego wieku, kiedy to pod nazwą „Białe kwiaty” odbyło się kilka edycji tej prestiżowej rywalizacji. Tytuł imprezy odwoływał się wówczas nie tylko do konkretnego dzieła patrona szkoły, ale także do bogactwa białych bzów i akacji kwitnących w maju, kiedy to przypada rocznica śmierci poety i kiedy uroczyście ogłaszano wyniki współzawodnictwa w kategorii jednego wiersza, inspirowanego liryką artysty. Z uwagi na okrągły jubileusz, w tym roku szkoła proponuje powrót to tradycji i rozszerza formułę konkursu, którego finał odbędzie się w czerwcu. Tym razem uczniowie mogą wykonać utwór literacki, pracę plastyczną czy fotograficzną. Do 30 kwietnia swój udział w drugim konkursie organizowanym przez wyszkowskie liceum mogą zgłaszać uczniowie z terenu całego Mazowsza. Wojewódzki konkurs wiedzowy „Śladami Norwida” przewiduje dwa etapy uczestnictwa: szkolny, podczas którego sprawdzana będzie wiedza z zakresu życia i twórczości artysty oraz regionalny, w formie plenerowej gry terenowej, która odbędzie się w Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie. Wszystkie konkursy zostały objęte patronatem Starosty Powiatu Wyszkowskiego. Ponadto, konkursy organizowane przez I LO im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie zostały objęte patronatem przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty i wpisane na listę konkursów punktowanych w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w województwie mazowieckim. Regulaminy i szczegółowe opisy konkursów dostępne są na stronach internetowych placówek.

Regulamin konkursu "Tu żył i tworzył
Regulaminy konkursów "Białe Kwiaty(II) i "Śladami Norwida"

Gmina Wyszków, jak co roku, tradycyjnie zorganizuje „Majówkę rowerową”. Jedna z tras przebiegać będzie śladami Norwida na terenie naszego powiatu. Rowerzyści odwiedzą miejsca związane z poetą na terenie Gminy Wyszków i Zabrodzie oraz okolicznych miejscowości. Na trasie rajdu znajdą się Wyszków, Głuchy i oczywiście pałac w Dębinkach. W trakcie całego roku samorządy przewidują organizację sympozjów naukowych, konferencji tematycznych, pleneru malarskiego i rzeźbiarskiego oraz koncertów inspirowanych twórczością Norwida. We współpracy z lokalnymi bibliotekami planowane jest organizowanie cyklicznego czytania utworów Cypriana Norwida w każdej z gmin. Aktywnie w obchody włączyły się także Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. C. Norwida i Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu. Instytucje w ramach swojej działalności zorganizują warsztaty malarskie i teatralne, warsztaty pisania prozy, quizy, konkursy oraz wystawy tematyczne. Jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli, organizatorzy chcieliby wyjechać do Francji, by odwiedzić nagrobek Norwida na cmentarzu w Montmorency.

Kulminację obchodów zaplanowano na wrzesień, bowiem dokładnie 24.09.2021 r. przypadnie 200. rocznica urodzin wieszcza. Kultowa już inscenizacja utworu „Bema pamięci żałobny rapsod”, którą od wielu lat organizuje I LO, zyska nowe, bogatsze oblicze, z terenu szkoły przeniesie się późnym wieczorem na ulice Wyszkowa. Teren Pałacu w Dębinkach w dniach 24-26 września stanie się centrum obchodów: widowisko muzyczno-poetyckie, piknik rodzinny, atrakcje dla dzieci i młodzieży oraz organizowany od wielu lat przez Bractwo Zabrodzkie Bieg Norwidowski – to tylko kilka wydarzeń, które zaplanowano na uroczyste świętowanie 200. urodzin poety. Całoroczne obchody wzbogaci zaangażowanie organizacji pozarządowych, szkół i placówek oświatowych oraz szeregu środowisk twórczych.

Wszystkim przedsięwzięciom organizowanym przez Powiat Wyszkowski i partnerów przyświeca podstawowy cel - przybliżenie życia i twórczości Norwida jak najszerszej grupie mieszkańców naszego powiatu, niezależnie od wieku. Z początkiem marca Starosta Powiatu Wyszkowskiego powołał komitet organizacyjny obchodów, w skład którego weszli samorządowcy, przedstawiciele powiatu, Fundacji Museion Norwid oraz gminy Wyszków i Zabrodzie. Grupa będzie czuwać nad realizacją zaplanowanych przedsięwzięć, koordynować organizację obchodów i podejmować współpracę ze wszystkimi podmiotami, które zechcą włączyć się cykl powiatowych wydarzeń. Organizacja wszystkich imprez będzie oczywiście uzależniona od sytuacji epidemicznej
i obostrzeń obowiązujących w kraju. Warto przypomnieć, że rok 2021 został ogłoszony Rokiem Norwida zarówno przez Powiat Wyszkowski i okoliczne samorządy, które były sygnatariuszami listu intencyjnego jak również przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, Sejm i Senat.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 328 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14