Aktualności

Wizyty delegacji ukraińskich w Powiecie Wyszkowskim

Data umieszczenia:

Powiat Wyszkowski reprezentowany przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego Jerzego Żukowskiego i Wicestarostę Powiatu Wyszkowskiego Leszka Marszała Wicestarostę oraz Członka Zarządu Powiatu Teresę Czajkowską, gościł w dniach: 10, 17 i 24 sierpnia 2021 r. delegacje samorządowców z Ukrainy.

W wizycie studyjnej udział wzięły grupy Ukraińskich Samorządowców z Obwodu Czerkaskiego, Winnickiego i Żytomierskiego. Wizyta Ukraińskich gości była częścią realizowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej dwuletniego projektu „Wsparcie procesu decentralizacji – rozwój kompetencji połączonych terytorialnych hromad w zakresie świadczenia usług społecznych”, współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Departamentu Stanu USA.
Celem ww. projektu jest wsparcie ukraińskich samorządów (połączonych terytorialnych hromad) we wprowadzeniu systemu zarządzania usługami społecznymi. Wizyta zorganizowana była z inicjatywy Fundacji Solidarności Międzynarodowej (organizującej na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych wizyty studyjne w ramach realizowanego na Ukrainie wieloletniego programu wsparcia reformy polityki społecznej).
Wizyta studyjna Ukraińskich samorządowców i przedstawicieli jednostek pomocy społecznej w powiecie wyszkowskim zorganizowana została przez Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, przy współudziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych: Dom dla Dzieci Nr 1 i Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie.

Od strony organizacyjnej za przyjęcie Delegacji Ukraińskiej odpowiadał Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Wyszkowie. Za stronę merytoryczną i prezentację systemu pomocy społecznej w Powiecie Wyszkowskim odpowiadało Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w osobach Pani Krystyna Kurowska, Pani Jolanta Dyl-Maćkowska, Pani Teresa Czajkowska, Pani Marianna Mąka oraz Pan Michał Przychodzki.
Podczas wizyty studyjnej przedstawiona została organizacja pomocy społecznej na szczeblu Samorządu Powiatu Wyszkowskiego w obszarze: funkcjonowania domów pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy osobom niepełnosprawnym, funkcjonowania rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz współpracy z organizacjami społecznymi.

W spotkaniach z delegacją Ukraińską uczestniczyła również Pani Małgorzata Schilke-Turowska przedstawicielka zawodowych rodzin zastępczych. Podczas trzydniowych spotkań Pani Dyrektor i pracownicy PCPR oraz Pani Małgorzata Schilke-Turowska przedstawicielka zawodowych rodzin zastępczych dzielili się doświadczeniami i dobrymi praktykami, odpowiadali na wiele szczegółowych pytań dotyczących funkcjonowania systemu pomocy społecznej i pieczy zastępczej na terenie powiatu wyszkowskiego. Wizyta Ukraińskich gości w naszym powiecie zakończyła się zwiedzaniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 1 w Wyszkowie oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie. Delegację Ukraińską po PO-W oprowadzali i zapoznawali z ich funkcjonowaniem pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację Wizyty.

Opracowanie: PCPR w Wyszkowie

Foto
.


Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 225 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14