Aktualności

Nowe udogodnienia dla właścicieli pojazdów!

Data umieszczenia:

Od 1 lutego 2022 r. właściciele pojazdów mają możliwość pozostawienia dotychczasowego numeru rejestracyjnego bez konieczności wymiany tablic na te z wyróżnikiem „WWY” a także możliwość czasowego wycofania z ruchu samochodu osobowego.

Foto
.

Obecnie kupując auto zarejestrowane w Polsce, mamy możliwość zachowania dotychczasowych numerów rejestracyjnych. Aby móc zachować tablice rejestracyjne muszą być one czytelne, utrzymane w należytym stanie oraz być zgodne z obowiązującym wzorem. Możliwość zachowania tablic nie będzie zatem dotyczyła tzw. tablic czarnych oraz białych z flagą PL.

Dla Klientów Wydziału Komunikacji oznacza to spore oszczędności. Do tej pory za przerejestrowanie auta zakupionego w kraju trzeba było zapłacić 180,50 zł. Obecnie wraz z wejściem w życie nowych przepisów, w przypadku gdy właściciel złoży wniosek o zachowanie dotychczasowego nr rejestracyjnego koszt ten spadnie do 67 zł. Pamiętać jednak należy, że dotychczasowe tablice rejestracyjne i tak należy przynieść do Wydziału Komunikacji, aby urzędnik mógł dokonać ich oceny i legalizacji.

Nowe przepisy dają również możliwość czasowego wycofania z ruchu samochodu osobowego. Czasowe wycofanie z ruchu samochodów osobowych możliwe jest tylko w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji:

a) w przypadku wystąpienia szkody istotnej,
b) pojazdu, który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, z zastrzeżeniem pkt 5, lub noszący ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
6) w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zgodnie z prawem pojazd osobowy będzie mógł być wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy (dla pojazdów ciężarowych jest to od 2 do 24 miesięcy), bez możliwości przedłużenia tego okresu. Kolejny raz pojazd taki będzie można wycofać nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu. Koszt wycofania to 80 zł za pierwsze 3 miesiące. W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 3 miesiące, ale nie dłuższy niż 12 m-cy, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o 4 zł.

W praktyce oznacza to, że w przypadku rocznego wycofania z ruchu decyzja będzie kosztowała 116 zł. Zgodnie z art. 78a Ustawy o ruchu drogowym składający wniosek o czasowe wycofanie z ruchu będzie musiał pozostawić w depozycie urzędu tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny pojazdu. Pozostaną one tam aż do zakończenia okresu wycofania z ruchu bądź jego skrócenia przez właściciela pojazdu. W przypadku samochodów osobowych przywrócenie pojazdu do ruchu będzie wymagało przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego.

W przypadku pytań dot. rejestracji pojazdów pracownicy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie pozostają do dyspozycji pod numerami telefonów: 29 743 59 17 |29 743 59 18 | 29 743 59 72 | 29 743 59 73

Przypominamy także, że klienci Wydziału Komunikacji mają możliwość internetowej rezerwacji wizyty za pośrednictwem strony https://bezkolejki.eu/spwyszkow

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 586 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14