Aktualności

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Data umieszczenia:

30 maja został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2006r. „Dniem Rodzicielstwa Zastępczego”. Z tej okazji pragniemy przekazać życzenia wszystkim rodzinom zastępczym, a szczególnie tym, które funkcjonują na terenie Naszego Powiatu.

Foto
.

Szanowni Państwo,
Uznając potrzebę poprawy losu dzieci odrzuconych i osieroconych oraz działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego dzień 30 maja został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2006r. „Dniem Rodzicielstwa Zastępczego”.
Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, pragniemy przekazać życzenia wszystkim rodzinom zastępczym, a szczególnie tym, które funkcjonują na terenie Naszego Powiatu. Dzień Rodzicielstwa zastępczego jest doskonałą okazją do złożenia życzeń rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym inne rodzinne formy opieki zastępczej w podziękowaniu za niełatwą służbę, jaką pełnią w polskim systemie pomocy społecznej.
Składamy Państwu wyrazy uznania i podziękowania za ogromne zaangażowanie i opiekę na dziećmi, za otwartość na potrzeby dzieci, które dzięki Waszej trosce zyskują bezpieczną przystań i ciepło rodzinnego domu.
Rodzina jest naturalnym środowiskiem, w którym powinno wzrastać każde dziecko. Niestety czasami rodzice nie mogą lub nie potrafią zająć się własnymi dziećmi. W takiej sytuacji, szansą na bezpieczne i spokoje dzieciństwo jest rodzina zastępcza.
Piecza zastępcza organizowana jest dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących małoletnim praw i wolności.
Na terenie powiatu wyszkowskiego w roku 2021 funkcjonowało ogółem 68 rodzin zastępczych, w tym: 41 rodzin zastępczych spokrewnionych, 23 rodziny zastępcze niezawodowe, 4 rodziny zastępcze zawodowe. W rodzinach zastępczych przebywało 93 dzieci, w tym: 51 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 27 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych, 15 dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych. W 2021 r. utworzono 8 nowych rodzin zastępczych, w tym: 2 rodziny zastępcze spokrewnione, 5 rodzin zastępczych niezawodowych, 1 rodzina zastępcza zawodowa. W rodzinach tych umieszczonych zostało 19 dzieci. Na co dzień, rodziny zastępcze wspierane są przez pracowników Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej: koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz specjalistów: psychologa i radcę prawnego, zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.
Powiat Wyszkowski od wielu lat podejmuje różne działania związane z rozwojem pieczy zastępczej.
Jednak w ostatnim czasie obserwujemy spadek zainteresowania społeczeństwa pełnieniem funkcji rodzica zastępczego. Dlatego też, niech ten Dzień będzie okazją do propagowania idei Rodzicielstwa Zastępczego.
W powiecie wyszkowskim poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Jeżeli macie Państwo w sobie ciepło, miłość, cierpliwość, odwagę i gotowość niesienia pomocy dzieciom pozbawionym właściwej opieki oraz możliwość przyjęcia ich do własnego domu, zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.
Osoby, które chciałyby pełnić funkcję rodziny zastępczej zachęcamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ul. Świętojańska 82 B; telefon: 29 742 85 22, www.pcpr-wyszkow.Starosta Powiatu Wyszkowskiego
Jerzy Żukowski

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Krystyna Kurowska


Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 188 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14