Aktualności

Zaproszenie na L sesję Rady Powiatu w Wyszkowie

Data umieszczenia:

W dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 13.00 odbędzie się L Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, Aleja Róż 2.

Porządek obrad L Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie:
1. Otwarcie L Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad oraz ich przyjęcie.
3. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny.
5. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2025” za rok 2021.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie;
b) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/249/2021 Rady Powiatu
w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2022 r.
c) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
7. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Wyszkowskiego za 2021 rok.
8. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Wyszkowskiego za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wyszkowskiego wotum zaufania;
b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Powiatu Wyszkowskiego za rok 2021;
c) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wyszkowskiego za 2021 rok.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

- w podpisie -
Przewodniczący Rady Powiatu
Bogdan Mirosław Pągowski

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 102 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14