Aktualności

Ogłoszenie

Data umieszczenia:

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców gminy Somianka poprzez organizację kursu prawo jazdy kat. C” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Powiat Wyszkowski zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym kursie na prawo jazdy kat. C.

Foto
.

Nabór na bezpłatny kurs prawa jazdy kat. C

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców gminy Somianka poprzez organizację kursu prawo jazdy kat. C” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Powiat Wyszkowski zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym kursie na prawo jazdy kat. C.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców obszaru, w tym inicjowanie innowacyjnych działań społecznych, umożliwienie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu Wyszkowskiego (Gminy Somianka) poprzez organizację kursu prawa jazdy kat C.

Projekt skierowany jest do grup defaworyzowanych* zamieszkałych na obszarze gminy Somianka.

Nabór beneficjentów do udziału w projekcie dokonany zostanie na podstawie karty zgłoszeniowej, której wzór będzie dostępny na stronie internetowej Powiatu Wyszkowskiego – https://powiat-wyszkowski.pl/ oraz w Biurze Projektu: Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, pokój nr 4.
Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście (pokój nr 4), za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kurierem (decyduje data wpływu do urzędu) od dnia 25.07.2022r. od godz. 8.00 do dnia 29.07.2022r. do godz. 16.00 w w/w urzędzie.

Dodatkowe informacje można uzyskać: pokój nr 4, tel.:
(29) 74 359 04.

Regulamin i karta zgłoszenia do projektu do pobrania na stronie Powiatu Wyszkowskiego https://powiat-wyszkowski.pl/ oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wyszkowie,
Aleja Róż 2,
07-200 Wyszków, pokój nr 4.


REGULAMIN NABORU

KARTA ZGŁOSZENIA


*grupa defaworyzowana wg. Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński to: bezrobotni, osoby ubogie (korzystające z pomocy GOPS) i niepełnosprawne (problemy: wykluczenie ekonomiczne i społeczne, świadoma lub nieświadoma dyskryminacja), dzieci, młodzież do 35 roku życia (ograniczone możliwości kształcenia i rozwoju osobistego poza ośrodkami gminnymi), osoby w wieku 50+, kobiety (problemy: rosnące wykluczenie zawodowe i społeczne).

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 225 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14