Aktualności

Zaproszenie na LV Sesję Rady Powiatu w Wyszkowie

Data umieszczenia:

W dniu 30 listopada 2022 r. o godz. 13.00 odbędzie się LV Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie, w sali zarządu powiatu Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, Aleja Róż 2.

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Porządek obrad LV Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie:
1. Otwarcie LV Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad oraz ich przyjęcie.
3. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny.
5. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie w sprawie problemu nasilających się zachorowań na grypę i choroby grypopodobne na terenie powiatu wyszkowskiego.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie powierzenia prowadzenia zimowego utrzymania na drogach powiatowych
i udzielenia na ten cel dotacji Gminom Brańszczyk, Długosiodło i Zabrodzie w roku 2023;
b) w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wyszkowskiego w roku 2023;
c) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Wyszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023;
d) w sprawie wystąpienia Powiatu Wyszkowskiego ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania Zalew Zegrzyński;
e) w sprawie wystąpienia Powiatu Wyszkowskiego ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

- w podpisie -
Przewodniczący Rady Powiatu
Bogdan Mirosław Pągowski

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 75 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14