Aktualności

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Data umieszczenia:

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 2016 poz. 23 z póź. zm./ w związku z art. 12 ust. 4, 4a, 4b i 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. 2015 poz. 2031 z póź. zm./ oraz art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. 2015 poz. 1774 z póź. zm./, Starosta Powiatu Wyszkowskiego zawiadamia, że:

1) z urzędu zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość gruntową o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną w ewidencji gruntów jako:
• działka ewidencyjna nr 1000/1 o pow. 0,30 ha położona w miejscowości Bosewo Nowe gm. Długosiodło (właściciel jest nieustalony), która na mocy decyzji Starosty Powiatu Wyszkowskiego Nr 6/2016 z dnia 07.09.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się własnością Gminy Długosiodło
2) z urzędu decyzją Nr 8/17 z dnia 24.02.2017 r. ustalił odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną w ewidencji gruntów, jako działka nr 118/2 o pow. 0,0043 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Plewki gm. Długosiodło, która na mocy decyzji Starosty Powiatu Wyszkowskiego Nr 6/2016 z dnia 07.09.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się własnością Gminy Długosiodło
Informacje w ww. sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie z siedzibą przy ul. Al. Róż 2, w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 20 w godz. 800- 1600 , Tel. 29 743 59 20.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

  • Foto 1
  • Foto 2
STAROSTWO POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00
wszystkie wydziały czynne są w godz. 8.00-16.00
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (czynny 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 452 razy.

Copyright

© 2012 - 2014 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii
(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)