Aktualności

Zaproszenie

Data umieszczenia:

W dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Al. Róż 2 odbędzie się XLVI Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XLVI Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie.
2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad oraz ich przyjęcie.
3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały Nr XXXVI/231/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok;
b) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wyszkowskiego w roku 2018;
c) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Wyszkowie wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) oraz włączenia w jej strukturę Gimnazjum Specjalnego w Wyszkowie;
d) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Brańszczyku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych
w Brańszczyku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) oraz włączenia w jej strukturę Gimnazjum Specjalnego w Brańszczyku;
e) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Wyszkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie
w Branżową Szkołę I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59);
f) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wyszkowie wchodzącej w skład Centrum Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie w Branżową Szkołę I stopnia, o której mowa
w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2017 r., poz. 59);

g) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Długosiodle wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Długosiodle w Branżową Szkołę I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59);
h) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wyszkowie wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie w Branżową Szkołę I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59);
i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu;
j) powierzenia prowadzenia zimowego utrzymania na drogach powiatowych i udzielenia na ten cel dotacji Gminom Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik i Zabrodzie w 2018 r.
6. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie obrad.

-w podpisie-
Przewodniczący Rady Powiatu
Jacek Robert Bachański

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

  • Foto 1
  • Foto 2
STAROSTWO POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00
wszystkie wydziały czynne są w godz. 8.00-16.00
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (czynny 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 262 razy.

Copyright

© 2012 - 2014 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii
(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)