Aktualności

Zaproszenie

Data umieszczenia:

W dniu 26 września 2018 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Al. Róż 2 odbędzie się LV Sesja Rady Powiatu
w Wyszkowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie LV Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie.
2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad oraz ich przyjęcie.
3. Przyjęcie protokołów z LIII i LIV Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny.
5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok i na koniec
V kadencji złożonych przez osoby do tego zobowiązane.
6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie za pierwsze półrocze 2018 roku.
7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Ośrodka Kultury
i Sportu w Wyszkowie za pierwsze półrocze 2018 roku.
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu wyszkowskiego oraz informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały Nr L/324/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok;
b) zmian w Statucie Powiatu Wyszkowskiego.
10. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad.
-w podpisie-
Przewodniczący Rady Powiatu
Jacek Robert Bachański

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 342 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14