Aktualności

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Data umieszczenia:

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Kamieńczyk gm. Wyszków obejmującej grunty leśne.

Kierownik Urzędu Rejonowego w Wyszkowie ustalił decyzją Nr 7/95 z dnia 27.11.1995 roku, że nieruchomości oznaczone numerami działek 32, 34/3, 34/6, 34/11, 34/12, 114, 142, 170, 212, 213, 215, 218/1, 218/2, 277, 282, 283, 314, 316, 320, 321, 324, 356, 371, 374, 423, 565, 647, 654, 656, 663/2, 671, 676, 697, 759, 809, 846, 848, 866, 882, 892, 927/1, 929, 946, 947, 968, 991, 1062, 1071, 1112, 1113, 1115, 1531/1, 1531/3, 1531/4 o łącznej pow. 562,03 ha położone w obrębie Kamieńczyk, gm. Wyszków, stanowią Wspólnotę Gruntową wsi Kamieńczyk. Starosta Powiatu Wyszkowskiego wydał decyzję Nr 17/2018 z dnia 27.06.2018 roku o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Kamieńczyk obejmującej grunty leśne.

W związku z powyższym na podstawie art. 8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703) informuję wszystkie osoby lub ich następców prawnych, którzy spełniają warunek art. 6a ust. 2 ustawy tj. osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne – jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wielkości przysługujących im udziałów. Wnioski należy składać do Starosty Wyszkowskiego na adres - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie - Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków.

Termin składania wniosków upływa 30 października 2019 roku

Wniosek, o którym mowa powyżej powinien zawierać:
4. określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową;
5. imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o której mowa w art. 6a;
6. nazwę miejscowości w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wskazanie adresu do doręczeń.
We wniosku wskazuje się dowody, które będą świadczyć o tym, że:
3. nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową;
4. spełnione zostały warunki do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Przedmiotowa informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na okres 14 dni w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie, Urzędzie Gminy Wyszków, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej starostwa i gminy oraz prasie lokalnej.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

  • Foto 1
  • Foto 2
STAROSTWO POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00
wszystkie wydziały czynne są w godz. 8.00-16.00
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (czynny 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 140 razy.

Copyright

© 2012 - 2014 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii
(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)