Aktualności

Kolejne środki na drogi dla powiatu wyszkowskiego

Data umieszczenia:

Dwa wnioski powiatu wyszkowskiego o dofinansowanie zadań w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 znajdują się na zatwierdzonej przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 13 listopada 2018 r. wstępnej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na rok 2019.

Są to :
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn - Zakręzie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku - ETAP I ( od km 4+353 do km 6+254)”.
Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od(km 4+353 do km 6 +254) na terenie gminy Brańszczyk obejmuje:
- przebudowę istniejącej jezdni
- wykonanie pobocza utwardzonego
- budowę zjazdów
- odtworzenie bezodpływowych rowów
- przebudowa wpustów ulicznych
- remont istniejących przepustów
- ułożenie rur drenarskich
Parametry techniczne:
- ulica klasa L
- prędkość projektowa 50km/h – na terenie zabudowanym
- prędkość projektowa 90 km/h – poza terenem zabudowanym
- kategoria ruchu KR 1
- jezdnia szer. 6,0 m o dł 1 901 m
- chodnik szer. 2,0m – str. lewa 110 m, strona prawa 1 875 m
- pobocze o nawierzchni żwirowej szer. 0,75 – strona lewa 1 780 m, strona prawa 22 m .Odwodnienie za pomocą rowów 1 827 m, za pocą innych rodzajów odwodnienia 74 m, 4 przystanki komunikacyjne w tym 3 wyposażone w perony

Całkowita wartość projektu: 2 267 116,26 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 133 550,00 zł
Wkład własny Powiatu Wyszkowskiego: 1 133 566,26 zł

„Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka ETAP IV”. Klasa drogi – L
- prędkość projektowa - 40 km/h
- kategoria obciążenia ruchem - KR 2
- szerokość jezdni w przekroju szlakowym 6,0 m
- szerokość poboczy - 0,75 m
- szerokość chodnika - 2,0 m, o długości 1115 m
- zbudowane 2 skrzyżowania
- odwodnienie poprzez kanalizacje deszczową na odcinku 55 m na pozostałym odcinku poprzez rowy przydrożne ( 1010 m ). W ramach budowy drogi powstaną dwa przystanki autobusowe, wykonana zostanie nowa organizacja ruchu oraz usunięte zostaną kolizje z instalacją teletechniczną energetyczna oraz wodociągową.

Całkowita wartość projektu: 4 518 469,08 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 259 234,00 zł
Wkład własny Powiatu Wyszkowskiego : 2 259 235,08 zł

Do 30 listopada 2018 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków i przedłoży do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu.
Do 31 grudnia 2018 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 181 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14