Aktualności

Wojewoda z wizytą w Wyszkowie

Data umieszczenia:

27 listopada na zaproszenie nowo wybranych władz Powiatu Wyszkowskiego oraz Burmistrza Wyszkowa w Wyszkowie gościł I Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski. Spotkanie dotyczyło zasad finansowania, tematyki programów i projektów realizowanych ze środków dysponowanych przez MUW.

Powiat Wyszkowski reprezentowali: starosta Jerzy Żukowski, wicestarosta Leszek Marszał, przewodniczący rady powiatu Waldemar Sobczak. Z ramienia Gminy Wyszków występowali burmistrz Grzegorz Nowosielski i jego zastępca Aneta Kowalewska. W spotkaniu uczestniczył również nowo wybrany wójt gminy Brańszczyk Wiesław Przybylski.

Podczas spotkania wojewoda przedstawił i rekomendował włodarzom powiatu i gminy Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, który zakłada poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Na szczególną uwagę zasługuje zapewne fakt, iż 2 wnioski Powiatu Wyszkowskiego znajdują się na zatwierdzonej przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 13 listopada 2018 r. wstępnej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego ww. programu na rok 2019.

Wspomniane wnioski Powiatu Wyszkowskiego to:
• 22. miejsce - „Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka ETAP IV”(wartość projektu: 4.518.469,08 zł; wnioskowana kwota dofinansowania 2.259.234,00 zł).
• 24. miejsce - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn - Zakręzie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku - ETAP I (od km 4+353 do km 6+254)”, (wartość projektu: 2.267.116,26 zł; wnioskowana kwota dofinansowania 1.133.550,00 zł);

http://www.mazowieckie.pl//download/1/55072/Wstepnalistarankingowaz13112018rna2019rok.pdf

Wojewoda Mazowiecki ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków i przedłoży do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu do dnia 30 listopada 2018 r., natomiast do dnia 31 grudnia 2018 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

W dalszej części spotkania włodarze powiatu oraz gminy podpytywali Wicewojewodę Mazowieckiego o plany dotyczące kontynuacji w kolejnych latach Programu Senior+, którego celem skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów dla osób starszych, a także o kwestie dotyczące przywrócenia w Wyszkowie biura paszportowego (pomysł przedstawiony został przez Burmistrza Wyszkowa na miejskiej sesji w dniu 9 sierpnia 2018 r.).

Na zakończenie włodarze powiatu oraz gminy wspólnie zaprosili wicewojewodę na Wigilijny Wieczór Powiatowo-Gminny, który odbędzie się 21 grudnia w hali Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Foto
.

Foto
.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 409 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14