Aktualności

Najzdolniejsi uczniowie szkół średnich z terenu powiatu wyszkowskiego otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Data umieszczenia:

29 listopada w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce odbyło się wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół średnich z województwa mazowieckiego, obszar działania Kuratorium Oświaty w Warszawie - Delegatura w Ostrołęce. Z naszego terenu comiesięczną gratyfikację w wysokości 258 PLN w roku szkolnym 2018/2019 otrzymało 9 uczniów, w tym 5 osób dla których organem prowadzącym jest Powiat Wyszkowski.

W uroczystości udział wzięli: wicestarosta Leszek Marszał, naczelnik wydziału edukacji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie - Krzysztof Arbaszewski, dyrektorzy oraz wyróżnieni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Prestiżowa nagroda Prezesa Rady Ministrów została przyznana po raz 22, jej tradycje sięgają 1997 roku. Na terenie województwa mazowieckiego wyróżniono 512 wybitnych uczniów.

Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyła Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Wśród młodych, pracowitych, osiągających sukcesy w nauce osób z terenu powiatu wyszkowskiego, wyróżnionych przez Prezesa Rady Ministrów są:
- Mateusz Borucki, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie,
- Agnieszka Kulesza, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie,
- Milena Katarzyna Komuda, uczennica Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie,
- Krzysztof Tomasz Czarnecki, uczeń Technikum Nr 2 w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie,
- Olga Radecka, uczennica III liceum Ogólnokształcącego w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie,
- Karolina Patrycja Czyż, uczennica Technikum w Zespole Szkół Nr 3 w Wyszkowie,
- Karolina Kownacka, uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 3 w Wyszkowie,
- Krystian Kaczmarski, uczeń IV Liceum w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia w Wyszkowie
- Karolina Król, uczennica Technikum w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia w Wyszkowie.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

 
.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 160 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14