Aktualności

Informacja - Nabór 2019/2020

Data umieszczenia:

Szanowni Państwo, w roku szkolnym 2018/2019 naukę ukończą ostatnie klasy wygaszonych gimnazjów i uczniowie klas ósmych zreformowanych szkół podstawowych. W efekcie równolegle absolwenci dwóch roczników rozpoczną od 1 września 2019 r. naukę w szkołach prowadzonych przez Powiat Wyszkowski.

Po stronie samorządu i dyrektorów szkół leży obowiązek zapewnienia miejsc wszystkim absolwentom klas VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjalnych.

Postępowania rekrutacyjne do szkół prowadzone będą w tym samym czasie, ale każda szkoła musi utworzyć odrębne klasy dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Kryteria rekrutacje dla wszystkich absolwentów będą takie same. Natomiast zrekrutowanych uczniów będą obowiązywać różne cykle kształcenia (3 letnie liceum i 4 letnie technika dla absolwentów gimnazjów oraz 4 letnie LO i 5 letnie technika dla absolwentów kl. VIII) oraz inne podstawy programowe.

Liczba absolwentów szkół zlokalizowanych na terenie powiatu wyszkowskiego wynosi:
• Klas VIII SP – 824
• Klas III Gimnazjów – 763
Łącznie - 1587

Szkoły prowadzone przez Powiat Wyszkowski na rok szkolny 2019/2020 planują nabór do 42 oddziałów (ok 1260 uczniów).
Na terenie powiatu wyszkowskiego funkcjonuje również Zespół Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie, ul. J. Matejki 9, który prowadzony jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Szkoła ta planuje nabór łącznie do 12 oddziałów (ok. 360 uczniów tj. po 6 oddziałów - 4 liceum i 2 technikum) dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów.

Według wstępnych założeń, na rok szkolny 2019/2020 w szkołach publicznych na terenie powiatu wyszkowskiego zostanie zapewnione ok. 1.620 miejsc w 54 oddziałach (24 oddziały licealne, 24 oddziały techników i 6 oddziałów szkół branżowych) dla absolwentów gimnazjów i klas ósmych szkół podstawowych.

DZIAŁANIA I TERMINY
Szanowni Państwo, do końca stycznia 2019 roku Kurator Oświaty Zarządzeniem ustali harmonogram rekrutacji, w tym terminy składania dokumentów.

Do końca lutego 2019 roku Dyrektorzy Szkół z organami prowadzącymi ustalą szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji (terminy sprawdzianów kierunkowych, predyspozycji sportowych, informacja o języku obcym, przedmiotach dodatkowo punktowanych na danych kierunkach).

W marcu 2019 powinny być już dostępne wszystkie szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji, zatwierdzonych kierunkach kształcenia i sposobie rekrutacji elektronicznej.
Szczegółowe informacje zostaną przekazane do szkół podstawowych oraz umieszczone na stronach internetowych powiatu wyszkowskiego i szkół prowadzących rekrutację. Ponadto w najbliższym czasie zostanie zorganizowana na ten temat konferencja prasowa.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 173 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14