Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w ramach „Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy”

Projekt KIK 76 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” obejmuje przebudowę pięciu odcinków dróg powiatowych.
Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego oraz pieszego na wskazanych odcinkach dróg. Jest to możliwe dzięki poprawie infrastruktury drogowej poprzez wykonanie przejść dla pieszych z wyodrębnionymi z jezdni azylami oraz zastosowaniem aktywnego oznakowania pionowego oraz punktowych elementów odblaskowych, znajdujących się w obrębie przejść dla pieszych.
Dodatkowo w miejscowości Leszczydół Nowiny zaprojektowano wykonanie zatok autobusowych, a w miejscowości Wola Mystkowska zatoki postojowej. Na przebudowywanych odcinkach dróg wprowadzona będzie zmiana organizacji ruchu.
W ramach projektu wykonana będzie:
1) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4403W w miejscowości Białebłoto Kobyla (133,00 mb).
2) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1811W w miejscowości Zabrodzie (129,00 mb).
3) Przebudowa drogi powiatowej nr 4413W oraz 4410W w miejscowości Wola Mystkowska (217,00 mb).
4) Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W w miejscowości Rząśnik (166,00 mb).
5) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4408W w miejscowości Leszczydół Nowiny (189,97 mb).
Wykonawcą w/w robót jest firma – Przedsiębiorstwo Budowy dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kolejowej 28. Wartość prowadzonych robót wynosi 1.042.307,23 zł.

Inspektorem nadzoru inwestorskiego jest Pan Robert Rosiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ROSBUD” Robert Rosiński z siedziba ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 18C, 07-202 Wyszków. Wartość wynagrodzenia Inspektora nadzoru wynosi 6.765,00 zł.

Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wysokość dofinansowania wynosi 850.000,00 zł., udział Powiatu stanowi kwota 150.000,00 zł. Dodatkowo ze względu na zwiększony zakres robót inwestycja jest dofinansowana przez Gminy objęte projektem tj. Brańszczyk, Rząśnik, Somianka, Wyszków i Zabrodzie, w łącznej wysokości 75.517,23 zł.

Karta opisu zadania realizowana przez powiat wyszkowski

Leszczydół Nowiny

Stała Organizacja Ruchu Leszczydół Nowiny

Rząśnik

Stała Organizacja Ruchu Rząśnik

Wola Mystkowska

Stała Organizacja Ruchu Wola Mystkowska

Białebłoto Kobyla

Stała Organizacja Ruchu Białebłoto Kobyla

Zabrodzie

Stała Organizacja Ruchu Zabrodzie

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 2592 razy.

Copyright

© 2012 - 2020 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14