Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Liczba odwiedzających: 418

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wyszków ul. Strażacka 5
Tel. 29 74 254 21, 29 74 254 22, tel. alarmowy 998
Fax. 29 74 309 38

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje jako całodobowa służba dyżurna Starosty Wyszkowskiego i jest zorganizowana na bazie Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie z jednoczesnym wykorzystaniem służby dyżurnej i istniejącego wyposażenia technicznego. 

Zadania:

- pełnienie całodobowego dyżuru, w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego
- współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej
- nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności
- współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska
- współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne
- dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum
- realizowanie zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa