Trzy nowoczesne pracownie w CEZiU "Kopernik"

Data: 02.11.2023 r., godz. 13.55    543
Innowacyjność, kreatywność i praktyczna nauka zawodu w nowocześnie wyposażonych pracowniach dzięki realizacji projektu „Dobre kompetencje – lepszy start”.

Powiat Wyszkowski stawia na wzrost potencjału prowadzonych przez siebie szkół m.in. poprzez tworzenie nowych kierunków kształcenia czy pozyskiwanie środków zewnętrznych umożliwiających zakup profesjonalnego wyposażenia pracowni zawodowych czy też udział uczniów w prestiżowych stażach zawodowych. Dzięki udziałowi w projekcie „Dobre kompetencje – lepszy start” Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie wzbogaciło się o trzy nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu:
1. Pracownia pojazdów samochodowych została wyposażona m.in. w samochód osobowy marki Skoda Citigo, który jest również przystosowany do diagnostyki samochodowej, dodatkowo w ramach projektu zakupiono urządzenie trójwymiarowe do pomiaru geometrii podwozia (całkowity koszt doposażenia pracowni to kwota 89.611,65 zł);

17-DSC_9522.jpg (471 KB)

18-DSC_9524.jpg (386 KB)2. Pracownia informatyczno-gamingowa wzbogaciła się o nowe zestawy komputerowe z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne (skaner, xero, drukarka), projektor multimedialny, ekran projekcyjny, gry oraz obrotowe fotele gamingowe za równowartość 82.405,27 zł;DSC_8662.jpg (433 KB)

DSC_8665.jpg (352 KB)

DSC_8694.jpg (385 KB)3. Pracownia eksploatacji instalacji i urządzeń energetyki cieplnej została wyposażona w nowoczesne i fachowe wyposażenie, m.in. elementy do montażu odnawialnych źródeł energii czy nowoczesne ekologiczne systemy grzewcze. Urządzenia i drobne wyposażenie  elektroenergetyczne to  sprzęt służący pracom instalacyjnym i montażowym niezbędnym dla każdego wykwalifikowanego pracownika. Wartość tego wyposażenia to kwota 289.997,10 zł. 19-DSC_9525.jpg (276 KB)

1-DSC_9498.jpg (399 KB)

21-DSC_9527.jpg (382 KB)

34-DSC_9546.jpg (455 KB)

Doposażenie pracowni to jeden z wielu założeń projektu „Dobre kompetencje – lepszy start”. Blisko 200 uczniów CEZiU „Kopernik” i Zespołu Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Wyszkowie skorzystało z prestiżowych staży uczniowskich i doradztwa zawodowego a 45 nauczycieli przedmiotów zawodowych skorzystało z różnych form podniesienia kwalifikacji. Powiat Wyszkowski jest organem prowadzącym dla CEZiU „Kopernik”, który kształci  młodzież w różnych zawodach. Wspólnie z kadrą pedagogiczną dbamy o wszechstronny rozwój każdego ucznia szkoły, dając mu możliwość rozwoju pasji i zainteresowań. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę edukacyjną dostosowujemy metody i kierunki kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. Wyposażenie pracowni było możliwe dzięki środkom finansowym Powiatu Wyszkowskiego a także dzięki Funduszom Europejskim i Środkom z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projekt „Dobre kompetencje – lepszy start” - Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałanie 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów”. Ogólna wartość projektu wynosi 1 998 991,20 zł, w tym wkład własny Powiatu Wyszkowskiego - 301 180,00 zł. Projekt zrealizowano w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2023 r.