PATRONAT STAROSTY

Liczba odwiedzających: 3250

Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia.
Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego dla wnioskodawcy, ani osobistego udziału Starosty w przedsięwzięciu.
O Patronat mogą się ubiegać tylko główni organizatorzy przedsięwzięć.

Prawidłowo wypełniony wniosek, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed  planowaną datą organizacji przedsięwzięcia, należy złożyć w siedzibie Starostwa (kancelaria, pok. 39), przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać drogą elektroniczną na adres: starostwo@powiat-wyszkowski.pl. W uzasadnionych przypadkach (argumentacja dodatkowym pismem organizatora  dołączonym do wniosku), potwierdzonych i zaakceptowanych przez Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa, 14-dniowy termin może ulec skróceniu do 8 dni kalendarzowych.

Regulamin przyznawania patronatu - kliknij by pobrać
(obowiązuje od 03.08.2021 r.)

Wzór wniosku o objęcie przedsięwzięcia patronatem Starosty Powiatu Wyszkowskiego - kliknij by pobrać

Wzór sprawozdania z przeprowadzonego przedsięwzięcia - kliknij by pobrać

Uchwała Nr 164/498/2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania Patronatu Starosty Powiatu Wyszkowskiego