Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Data: 11.01.2023 r., godz. 14.35    946
5 stycznia 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wyszkowie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

,Posiedzeniu przewodniczył Jerzy Żukowski - Starosta Powiatu Wyszkowskiego. Podczas posiedzenia Komendant Powiatowy Policja Wyszków poidnsp. Mariusz Sycik oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie mł. bryg. Rafał Balcer przedstawili informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego zgodnie z Powiatowym programem zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny powiat wyszkowski 2021-2027”. Ponadto omówiono przygotowania do wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży ”Bezpieczne ferie”. Beata Kliniańczyk-Szawłowska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie poinformowała o aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu, związanej z zachorowaniem na COVID-19 i grypę. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie Jolanta Pogroszewska-Orszulak poinformowała o  stwierdzonych ogniskach wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa mazowieckiego, zapoznała ze środkami bioasekuracji minimalizującymi ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw.Przedstawiono także informację o stwierdzonych przypadkach afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu. Na zakończenie posiedzenia Starosta Powiatu Wyszkowskiego  podziękował uczestnikom posiedzenia za współpracę, zaangażowanie i pracę na rzecz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Wyszkowie, podczas kadencji 2020-2022. 

W skład Komisji Bezpieczeństwa i porządku w kadencji 2020-2022 wchodzili:
1)      Jerzy Żukowski – Starosta Powiatu Wyszkowskiego, Przewodniczący Komisji;
2)      Waldemar Sobczak – Radny, delegowany przez Radę Powiatu w Wyszkowie;
3)      Adam Mróz – Radny, delegowany przez Radę Powiatu w Wyszkowie;
4)      Grzegorz Nowosielski – Burmistrz Wyszkowa;
5)      Rafał Balcer – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie;
6)      Wacław Dąbkowski – Prezes Sądu Rejonowego w Wyszkowie;
7)      Mariusz Sycik – Komendant Powiatowy Policji w Wyszkowie, delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Wyszkowie;
8)      Zenon Osowiecki – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Wyszkowie.

W pracach Komisji uczestniczył prokurator Krzysztof Jeziorski, wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce.

Z głosem doradczym w pracach komisji uczestniczyli:

1)      Beata Kiliańczyk - Szawłowska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie
2)      Jolanta Pogroszewska-Orszulak – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie
3)      Wiesława Gietka – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wyszkowie
4)      Dorota Beata Rogulska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie
5)      Krystyna Kurowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie
6)      Marzena Sobiewska – Kierownik PGW Wody Polskie Nadzór Wyszków
7)      Adam Przemysław Turek – Radny Rady Powiatu w Wyszkowie
8)      Krzysztof Kwiatkowski – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Wyszkowie
9)      Mirosław Wysocki – Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Wyszkowie
10)  Wiesław Przybylski – Wójt Gminy Brańszczyk
11)  Stanisław Jastrzębski – Wójt Gminy Długosiodło
12)  Paweł Kołodziejski – Wójt Gminy Rząśnik
13)  Andrzej Żołyński – Wójt Gminy Somianka
14)  Krzysztof Jezierski – Wójt Gminy Zabrodzie

Pełna galeria zdjęć - kliknij by obejrzeć

komisjabezp1.jpg (92 KB)

komisjabezp2.jpg (108 KB)

 

komisjabezp4.jpg (53 KB)

komisjabezp5.jpg (52 KB)